BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/8/2021

0

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/8/2021

– TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI KÊU GỌI HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “TRIỆU PHẦN QUÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TIẾP SỨC ĐỒNG BÀO MIỀN NAM VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19”
– BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG KHAI GIẢNG KHÓA II TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ HOẰNG PHÁP THỜI ĐẠI 4.0”
– NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU TRỰC TUYẾN
– TP.HCM: PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH TIẾP NHẬN 10 TẤN NÔNG SẢN VÀ TẶNG 2.000 PHẦN QUÀ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
– THÁI BÌNH: CHÙA KHÁNH SƠN TRAO QUÀ KHU CÁCH LY Y TẾ VÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH COVID 19 TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ
– KIÊN GIANG: QUỸ PHẬT GIÁO VỚI CUỘC SỐNG TẶNG 250 PHẦN QUÀ CHO CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH
– COVID-19: LÀO GHI NHẬN SỐ CA MẮC MỚI KỶ LỤC, TĂNG GẤP 3 LẦN SAU 1 NGÀY