BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 28/02/2022 (28/tháng Giêng năm Nhâm Dần)

LÂM ĐỒNG: LỄ TỐT NGHIỆP TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH TÔN GIÁO HỌC

TP.HCM: LỄ NHẬP KIM QUAN CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THU

TP.HCM: LỄ HUÝ KỴ LẦN THỨ 32 CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH HUỆ HƯNG

TP. HCM: LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 23 CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THANH

GIA LAI: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “CAM LỒ GIÁC ĐẠO”

QUẢNG NAM: KHÓA TU “THIỀN VỊ MÙA XUÂN” TẠI CHÙA CHIÊN ĐÀN

TP. HCM: CHÙA VĨNH NGHIÊM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

KIÊN GIANG: CHƯ NI VÀ NHÓM BẾP ĂN TÙY DUYÊN TẶNG QUÀ ĐẾN TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG

QUẢNG NAM: PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỘI AN HỖ TRỢ NẠN NHÂN VỤ LẬT CA NÔ

TRÀ VINH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI XÃ AN TRƯỜNG

Phật giáo Quốc tế:
TRÚC LÂM THIỀN VIỆN NGÔI CHÙA VIỆT NAM TẠI NGOẠI Ô THÀNH PHỐ PARIS NƯỚC PHÁP

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT