BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 29/11/2022 (06/11 năm Nhâm Dần)

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ KHÓA IX

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

SUY TÔN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG NGÔI VỊ PHÁP CHỦ HĐCM GHPGVN

SUY CỬ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN TIẾP TỤC ĐẢM NHIỆM CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN

ĐẠI HỘI IX BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẢN TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI

HẢI PHÒNG: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA LẠI SƠN

TIỀN GIANG: LỄ HÚY KỴ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÁNH TẠI CHÙA TRƯỜNG PHƯỚC

THANH HOÁ: TRANG NGHIÊM GIỖ TỔ TẠI CHÙA MẬT ĐA

QUẢNG NAM: PHẬT GIÁO Q.4 (TP.HCM) “HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU”, TRAO TẶNG 400 PHẦN QUÀ TẠI NAM TRÀ MY

BÌNH PHƯỚC: TRAO YÊU THƯƠNG CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH THÀNH

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT