BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (TUẦN 06)
Chủ nhật, Ngày 12/02/2023 (22/01 năm Quý Mão)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ 50 ĐỨC ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM QUỐC SƯ PHƯỚC HUỆ VÀ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO AN

TP.HCM: VĂN PHÒNG 2 TƯGH HỌP GIAO BAN TRIỂN KHAI PHẬT SỰ ĐẦU NĂM

ĐỒNG NAI: VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN VÀ HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM CÚNG DƯỜNG ĐẠI TẠNG KINH PGVN ĐẾN THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

TT-HUẾ: LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THỌ NHẬP BẢO THÁP

HÀ NỘI: BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG HỌP MẶT – TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ

BÌNH PHƯỚC: HỌP RÀ SOÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC KHÓA TU VÀ PHÁT QUÀ ĐẦU NĂM MỚI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

KON TUM: CHÙA PHÁP HOA VỚI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “TÂY NGUYÊN YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 3

KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC SƠN PHÁT QUÀ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TP. RẠCH GIÁ

BA LAN: ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN TẠI CHÙA NHÂN HÒA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT