BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 03 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 23-01-2022)

0

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 03 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 23-01-2022)

1. HCMC: INAUGURATION OF THE EPITAPH STELE IN VIETNAM NATIONAL PAGODA
(Khánh thành văn bia lịch sử chùa Việt Nam Quốc Tự)

2. HCMC BUDDHISM PERFORMS SOCIAL CHARITY UNDERTAKINGS OF APPROXIMATELY VND 1,050 BILLION IN 2021
(Phật giáo TP.HCM thực hiện công tác Từ thiện xã hội gần 1.050 tỷ đồng trong năm 2021)

3. CONFERENCE TO REVIEW 2021 ACTIVITIES OF THE PHATSU ONLINE CHANNEL AND BUDDHIST CULTURE MAGAZINE
(Hội nghị tổng kết Tạp chí văn hóa Phật giáo và Phật sự Online)

4. OVERSEAS BUDDHIST SECTION OF VIETNAM BUDDHIST SANGHA ORGANIZES RETREAT COURSE “THE BUDDHA IS YOUR HOMELAND” FOR BUDDHISTS IN ASIAN REGION
(Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương GHPGVN tổ chức Khóa tu “Phật là quê hương” cho Phật tử khu vực Châu Á)