BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 08 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 26-02-2023)

1. HO CHI MINH CITY: INDIA’S NEW AMBASSADOR PAYS A VISIT TO MOST VENERABLE THE CHAIRMAN
(Tân Đại sứ Ấn Độ thăm Hòa thượng Chủ tịch)

2. HO CHI MINH CITY: OPERATION COUNCIL OF VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY HAS FIRST MEETING SESSION OF 2023 SCHOOL YEAR
(Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam họp phiên đầu tiên năm học 2023)

3. VIETNAM BUDDHIST SANGHA COMMEMORATES 69TH YEAR ABSENCE OF PARTRIARCH MINH ĐĂNG QUANG
(Trung ương Giáo hội Tưởng niệm 69 năm vắng bóng Tổ sư Minh Đăng Quang)

4. HANOI: LONG LIFE CELEBRATION SOLEMNLY HELD AT THE BANG PAGODA
(Trang nghiêm lễ mừng thọ tại chùa Bằng)

5. HO CHI MINH CITY: MEETING TO DISCUSS ABOUT THE TRAINING COURSE FOR MC of BUDDHIST PROGRAMS
(Họp mặt bàn kế hoạch tổ chức Khoá đào tạo Người dẫn chương trình Phật giáo)

6. THE 14TH “YOUTH & BUDDHISM” CAMPING GALA, FIRST RECCE BY ORGANIZERS
(Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 14: Ban Tổ chức đi tiền trạm lần thứ nhất)

7. HO CHI MINH CITY: CENTRAL SOCIAL CHARITY BOARD COORDINATES WITH TU HANH PAGODA TO GIVE 1000 GIFTS TO VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
(Ban TTXH Trung ương kết hợp chùa Từ Hạnh trao 1000 phần quà đến người khiếm thị)