BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 08 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 27-02-2022)

HCMC: VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY OPERATING COUNCIL HAS A NEW YEAR MEETING AND CELEBRATE TO MOST VENERABLE RECTOR
(Hội đồng điều hành Học viện họp mặt đầu năm và khánh tuế Hòa thượng Viện trưởng)

CENTRAL VIETNAM BUDDHIST SANGHA COMMEMORATING THE DEATH DATE OF LATE ELDEST MOST VENERABLE SUPREME PATRIARCH THÍCH TỊNH KHIẾT
(Trung ương Giáo hội tưởng niệm húy nhật Đức Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết)

THE 8TH BUDDHIST CONGRESS OF VINH LONG PROVINCIAL, TENURE 2022-2027
(Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2022 – 2027)

HCMC: MEDICINE BUDDHA RETREAT COURSE OPENED AT PHỔ QUANG PATRIARCHAL TEMPLE IN THE EARLY YEAR OF THE TIGER
(Tổ đình Phổ Quang khai giảng khóa tu Dược Sư đầu năm Nhâm Dần)

HCMC: THE ASHRAM OF THE RETREAT COURSE OF MEDICINE BUDDHA IN PHỔ QUANG PATRIARCHAL TEMPLE PRESENTS OFFERINGS TO MONKS
(Đạo tràng khóa tu Dược sư Tổ đình Phổ Quang sớt bát cúng dường chư Tăng)

#phatsuonline #psotv