BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 13 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 03-04-2022)

1. SOC TRANG: THE 10TH PROVINCIAL BUDDHIST CONGRESS, TENURE 2022 – 2027
(Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027)

2. VIETNAM YOUTH UNION AND VIETNAM BUDDHIST SANGHA SIGN COOPERATION PROGRAM
(Hội LHTN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết chương trình phối hợp)

3. HCMC: VIETNAM BUDDHIST SANGHA STANDING BOARD MEETS FOR DISCUSSION ON IMPORTANT BUDDHIST UNDERTAKINGS
(Thường trực BTS GHPGVN thành phố họp thảo luận kế hoạch chuẩn bị nhiều Phật sự quan trọng)

4. HA NAM: PHUC LAC PAGODA RESPONSE THE PROGRAM TO PLANT 1 BILLION TREES FOR A GREEN VIETNAM
(Chùa Phúc Lạc hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh)

5. KON TUM: REQUIEM OF 54TH BATTLE DATE FOR FALLEN SOLDIERS OF THE 209TH REGIMENT AT CHƯ TAN – KRA
(Lễ cầu siêu kỷ niệm 54 năm ngày hy sinh các Anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 209 tại Chư Tan – Kra)

6. HANOI: VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY IN HANOI OPENS THE 4TH POSTGRADUATE COURSE
(Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội khai giảng khóa IV hệ sau đại học)

7. BINH DUONG: BUDDHIST INFORMATION AND COMMUNICATION BOARD AND VIETNAM – INDIA FRIENDSHIP ASSOCIATION PRESENTS GIFTS TO THE ETHNIC MINORITY STUDENTS IN DẦU TIẾNG DISTRICT
(Ban TT-TT Phật giáo tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Bình Dương tặng quà cho các em học sinh dân tộc Chăm tại huyện Dầu Tiếng)

8. STONE LAYING CEREMONY AND 50th YEAR ESTABLISHMENT CELEBRATION AND APPOINTMENT ABBOT OF QUẢNG LONG PAGODA IN ĐỒNG NAI
(Lễ đặt đá – Kỷ niệm 50 năm thành lập và bổ nhiệm trụ trì chùa Quảng Long, Đồng Nai)

9. ĐÀ NẴNG: THE CEREMONY OF THIỆN TÂM’S CHARITY BUS RIDE
(Lễ ra mắt chuyến xe yêu thương Thiện Tâm)