BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 19 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 15-05-2022)

1. NGHỆ AN: SCIENTIFIC SEMINAR ‘UNCLE HO WITH BUDDHISM’
(Hội thảo khoa học ‘Bác Hồ với Phật giáo’)

2. INAUGURATION OF BUDDHIST CULTURE WEEK IN THUA THIEN HUE
(Khai mạc Tuần lễ văn hóa Phật giáo tại Thừa Thiên Huế)

3. HCMC: LIGHTING SEVEN LOTUS LANTERNS FLOATING ON NHIÊU LỘC CANAL TO CELEBRATE BUDDHA’S BIRTHDAY
(Thắp sáng 7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc kính mừng Phật đản)

4. BUDDHA BATHING RITUAL SOLENMLY PERFORMED AT VIETNAM NATIONAL PAGODA AND AMONG BUDDHIST COMMUNITIES EVERYWHERE
(Trang nghiêm nghi thức tắm Phật tại chùa Việt Nam Quốc Tự và cộng đồng Phật giáo ở khắp mọi nơi)

5. NGHỆ AN: PROVINCIAL BUDDHIST GENERAL CONGRESS COMES A SUCCESS
(Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh thành công tốt đẹp)

6. DIGEST OF BUDDHIST CHARITY ACTIVITIES DURING THE WEEK OF VESAK IN BUDDHA CALENDAR 2566
(Tổng hợp các hoạt động từ thiện của Phật giáo kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2566)