BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 26 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 03-07-2022)

1. HAND OVER THE DECISION ON PERSONNEL APPROVAL OF HO CHI MINH CITY BUDDHIST PAROCHIAL BOARD FOR THE TENURE 2022 – 2027
(Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027)

2. PARTY’S SECRETARY HO CHI MINH CITY TRUSTS IN THE 10TH TENURE OF CITY BUDDHIST PAROCHIAL BOARD TO DO WELL ITS MISSION OF PROTECTING THE NATION AND SAFEGUARDING THE PEOPLE
(Bí thư Thành ủy TP.HCM tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ X sẽ làm tốt sứ mệnh Hộ quốc an dân)

3. PROVINCIAL BUDDHIST PAROCHIAL BOARD OF BINH DUONG ORGANIZES THE ORDINATION FOR APPROXIMATELY 500 MONKS AND NUNS AT THIỆN AN SIMA-ORDINATION
(Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức truyền giới cho gần 500 giới tử tại Đại giới đàn Thiện An)

4. MOST VENERABLE – CHAIRMAN ANTICIPATES NEWLY-ELECTED PROVINCIAL BUDDHIST PAROCHIAL BOARD OF TIEN GIANG TO HAVE A TRADITIONAL INHERITATION OF DISCIPLINED ORDER
(Hòa thượng Chủ tịch kỳ vọng tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang sẽ kế thừa truyền thống trên nền tảng kỷ cương)

5. NHÂN ÁI KINDERGARTEN AT PHẬT QUANG PAGODA IN KIEN GIANG PROVINCE REVIEWS SCHOOL YEAR 2021-2022
(Nhà trẻ Nhân Ái chùa Phật Quang tỉnh Kiên Giang tổng kết năm học 2021-2022)

6. NUNS AND BUDDHISTS MAKE OFFERINGS TO THE RETREAT AT VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
(Chư Ni các chùa cùng Phật tử cúng dường trường hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM)