BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 30 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 31-07-2022)

1. MOST VENERABLE CHAIRMAN SAYS “ORDAINED DISCIPLES SHALL KEEP THE PRECEPTS AS SAFE AS KEEPING THEIR EYE IRISES”
(Hoà thượng Chủ tịch – Người thọ Giới phải giữ Giới như giữ tròng mắt của mình)

2. THAI NGUYEN AND BINH DUONG PROVINCIAL BUDDHIST PAROCHIAL BOARDS HOLD REQUIEMS ORIENTED TO THE 75TH ANNIVERSARY OF WAR INVALIDS AND MARTYRS’ DAY
(Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên và Bình Dương tổ chức Lễ cầu siêu hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ )

3. BUDDHIST CONFERENCE OF LAI CHAU PROVINCE AND KHÁNH HÒA PROVINCE FOR TENURE 2022 – 2027
(Đại hội Phật giáo tỉnh Lai Châu và Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 – 2027)

4. INAUGURATION OF LINH SON PAGODA – FIRST EVER PAGODA IN LAI CHAU PROVINCE
(Khánh thành chùa Linh Sơn – ngôi chùa đầu tiên tại tỉnh Lai Châu)

5. HANOI: OPENING THE TENTH YOUTH ASCETIC COURSE AT BẰNG PAGODA WITH THEME “FOLLOWING THE BUDDHA, WE ARE HAPPY ”
(Khai mạc khóa tu tuổi trẻ lần thứ X tại chùa Bằng với chủ đề “Theo Phật, con hạnh phúc”)

6. KON TUM: OPENING OF SIX HARMONY – THE FOURTH CAMP AT HUE CHIEU PAGODA
(Lễ khai mạc Hội trại Lục Hòa IV tại chùa Huệ Chiếu)