BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 34 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 28-08-2022)

1. HCMC: COMMEMORATION AND REQUIEM FOR DEATHS IN COVID-19 PANDEMIC
(Khai mạc lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19)

2. MOST VENERABLE CHAIRMAN VISITS TÔNG KIM QUANG PAGODA AND DONATES FOR THE CONSTRUCTION
(Hòa thượng Chủ tịch thăm chùa Tông Kim Quang và cúng dường xây dựng)

3. VENERABLE THÍCH MINH NGHIÊM RE-ELECTED TO BE LEADER OF PHÚ THỌ PROVINCIAL BUDDHIST PAROCHIAL BOARD
(TT. Thích Minh Nghiêm tái suy cử Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ)

4. HCMC: HÒA KHÁNH MONASTIC PREACHER INTERMEDIATE SCHOOL ORGANIZES TERM 1- ACADEMIC COURSE 2020-2023
(Trường Trung cấp Giảng sư chùa Hòa Khánh tổ chức thi học kỳ I – niên khóa 2020-2023)

5. VENERABLE THÍCH QUẢNG HIỀN ELECTED TO BE HEAD OF ĐẮK NÔNG PROVINCIAL BUDDHIST PAROCHIAL BOARD
(Thượng toạ Thích Quảng Hiền đắc cử Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông)

6. HCMC: MINH ĐẠO PAGODA ORGANIZED A DAY OF “BLOOD DONATION TO SAVE PEOPLE – BODHISATTVA’S CHARITY ”
(Chùa Minh Đạo tổ chức ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo” )

7. HCMC: 2ND VEGETARIAN CULINARY FIESTA AT THIÊN CHÁNH PAGODA
(Lễ hội ẩm thực chay lần thứ 2 tại chùa Thiên Chánh)

8. ULLAMBANA FIESTA OF BUDDHA CALENDAR 2566, SOLAR CALENDAR 2022 AT THIÊN PHÚC PAGODA, IN POLAND
(Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại chùa Thiên Phúc, Ba Lan)