BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 39 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 02-10-2022)

1. VIETNAM BUDDHIST SANGHA PAYS WORKING VISIT IN LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
(Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào)

2. BUDDHIST CONGRESS OF TENURE 2022-2027 IN PROVINCES OF THUA THIEN HUE, DAK LAK AND BAC KAN
(Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk và Bắc Kạn)

3. VENERABLE THICH MINH QUANG SOCIALIZES WITH NEARLY 2000 STUDENTS OF HANOI NATIONAL UNIVERSITY
(TT.Thích Minh Quang giao lưu với gần 2000 sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội)

4. QUANG NAM PAGODAS WELCOME PEOPLE SHELTERING THE NORU TYPHOON
(Nhiều chùa Quảng Nam mở cửa đón dân đến trú bão)

5. SOCIAL CHARITY ACTIVITIES OF BUDDHISTS DURING THE WEEK
(Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo trong tuần)