BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 40 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 09-10-2022)

1. MOST VENERABLE-CHAIRMAN: “BEING GRATEFUL AND PAYING GRATITUDE FORMULATE THE IMPORTANT BACKGROUND OF BUDDHISTS”
(Hòa thượng Chủ tịch: Tri ân và báo ân là nền tảng quan trọng của những người con Phật)

2. “TRÍ NGHIÊM” ORDINATION SIMA ORGANIZED OFFICIALLY FOR THE PARAMOUNT LEVEL
(Đại Giới đàn Trí Nghiêm chính thức tấn đàn truyền giới Cụ túc)

3. BINH THUAN: ON GENERAL BUDDHIST CONGRESS 2022 – 2027 OF THE PROVINCE
(Bình Thuận: Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

4. HANOI: 7-DAY TRADITIONAL MEDICINE BUDDHA DHARMA ASSEMBLY OPENED AT BANG PAGODA
(Khai mạc pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày lần thứ XVII tại chùa Bằng)

5. HO CHI MINH CITY: GIÁC NGỘ PAGODA DONATES 350 BLOOD UNITS FOR PATIENTS
(Chùa Giác Ngộ hiến tặng 350 đơn vị máu cho các bệnh nhân)

6. BHUTAN: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VAJRAYANA BUDDHISM IN THIMPHU CAPITAL
(Bhutan: Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Phật giáo Kim Cương thừa (Vajrayana) tại thủ đô Thimphu)