BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 42 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 23-10-2022)

1. VIETNAM BUDDHIST SANGHA SUPPORTS “ENTIRE COUNTRY JOINS HANDS FOR THE POOR” PROGRAM
(Trung ương GHPGVN ủng hộ Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”)

2. OPENCAST STATUE OF BUDDHA PLACED IN VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY
(Học viện PGVN tại TP.HCM an vị Tôn tượng Phật Bổn Sư lộ thiên)

3. KIEN GIANG: INAUGURATION OF PATRIARCH MONK MINH ĐĂNG QUANG’S ENLIGHTENMENT RELIC
(Lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang)

4. EDUCATION SECTION OF VIETNAM BUDDHIST SANGHA REVIEWS BUDDHIST ACTIVITIES IN TENURE 8
(Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VIII)

5. NINH BINH: INVOCATION RITUAL FOR PEACE HELD AT BÁI ĐÍINH PAGODA
(Lễ cầu nguyện hòa bình tại chùa Bái Đính)

6. SOCIAL SECURITY RELATED ACTIVITIES IN BUDDHIST COMMUNITY SUPPORTS
(Công tác an sinh xã hội của Phật giáo trong các thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng)