BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 43 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 30-10-2022)

1. RECTOR OF HUA FAN UNIVERSITY (TAIWAN) PAYS VISIT TO MOST VENERABLE CHAIRMAN OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL, VIETNAM BUDDHIST SANGHA
(Hiệu Trưởng Đại học Hoa Phạm (Đài Loan) thăm, vấn an Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự)

2. HANOI: UPOSATHA RITUAL, ORDINATION CHANTING OF MONKS IN VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY
(Lễ Bố tát, tụng giới của chư Tăng tại Học viện PGVN)

3. HO CHI MINH CITY: RITUAL HELD FOR NEARLY 400 MALE AND FEMALE LAITIES TO GO TO THE THREE JEWELS FOR REFUGE AT GIÁC NGỘ PAGODA
(Chùa Giác Ngộ quy y cho gần 400 thiện nam tín nữ)

4. LONG AN: PROVINCIAL YOUTH UNION ORGANIZES “RELIGIOUS YOUTH DAY 2022” AT PHAP MINH PAGODA
(Tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên tôn giáo năm 2022” tại chùa Pháp Minh)

5. DIGEST OF BUDDHIST CHARITY ACTIVITIES OF THE WEEK
(Thông tin tổng hợp hoạt động từ thiện của Phật giáo trong tuần)