BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 45 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 13-11-2022)

1. NATIONWIDE BUDDHISM CONGRESS STEERING COMMITTEE REVIEWS THE PREPARATION
(Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc rà soát công tác tổ chức Đại hội)

2. CONFERENCE TO REVIEW THE BUDDHIST PERFORMANCE OF THE CENTRAL MONASTIC AFFAIRS OF VIETNAM BUDDHIST SANGHA TENURE 2017 – 2022
(Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017 – 2022)

3. BA RIA – VUNG TAU BUDDHIST CONGRESS FOR 2022 – 2027 TENURE
(Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022 – 2027)

4. KOREA: ORDINATION RITUAL FOR 40 MONSATIC PRACTITIONERS AND LESSONS OF ALMS BEGGING “RELIANCE ON THE SANGHA”
(Hàn Quốc: Lễ xuất gia cho hơn 40 hành giả và thực hành cổ Phật khất thực của khóa tu “nương tựa tăng già”)

5. DIGEST OF BUDDHIST SOCIAL CHARITY ACTIVITIES DURING THE WEEK
(Tổng hợp tin tức từ thiện xã hội của Phật giáo trong tuần)