BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 46 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 20-11-2022)

1. KIEN GIANG: MOST VENERABLE THÍCH THIỆN NHƠN HOLDS POSITION OF HEAD EXAMINER AT ORDINATION SIMA “HIỂN PHÁP”
(Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Hiển Pháp)

2. HA NAM: BUDDHA STATUE LAID IN POSITION AT PHẬT QUANG PAGODA AND CASTING OF GREAT BELL
(Chùa Phật Quang An vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và đúc Đại hồng chung)

3. NGHỆ AN: CHI LINH PAGODA ORGANIZES TEACHER’S DAY FESTIVAL- NOVEMBER THE 20TH
(Chùa Chí Linh tổ chức lễ Tôn vinh Nhà Giáo 20/11)

4. HO CHI MINH CITY: NEARLY 300 LAITIES PRAY TO BECOME BUDDHISTS
(Gần 300 người phát nguyện trở thành con Phật)

5. THAILAND: INTERNATIONAL KATHINA OFFERING CEREMONY IN 2022 HELD AT 33 TEMPLES AFTER VASSA
(Lễ hội dâng y Kathina quốc tế năm 2022 tại 33 ngôi chùa sau mùa an cư kiết hạ)

6. DIGEST OF BUDDHIST SOCIAL CHARITY DURING THE WEEK
(Tổng hợp công tác từ thiện xã hội của Phật giáo trong tuần)