BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 47 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 27-11-2022)
1. HANOI: ORGANIZING BOARD REPORTS ON COMPLETED PREPARATION FOR THE NINTH NATIONAL BUDDHIST CONGRESS
(Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX báo cáo hoàn thiện công tác chuẩn bị)

2. VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY AND SCHOOLS CELEBRATE VIETNAM TEACHERS’ DAY 11/20
(Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)

3. INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE INDONESIA (IBCI) ON BOROBUDUR TEMPLE MONUMENTS
(Hội thảo Phật giáo quốc tế (IBCI) về di tích Phật giáo Borobudur tại Indonesia)

4. DIGEST OF BUDDHIST CHARITY ACTIVITIES DURING THE WEEK
(Tin từ thiện tổng hợp của Phật giáo trong tuần)