BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 52 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 01-01-2023)
1. VIETNAM BUDDHIST SANGHA AND LAO BUDDHIST ALLIANCE FELLOWSHIP JOIN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR COOPERATION
(Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào cùng ký kết bản ghi nhớ hợp tác)

2. 2ND CONFERENCE OF 9TH TENURE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL, VIETNAM BUDDHIST SANGHA
(Hội nghị kỳ 2 Khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN)

3. INAUGURATION OF BUDDHIST ELECTRONIC ADMINISTRATION OFFICE IN THUA THIEN HUE PROVINCE
(Khánh thành Văn phòng hành chính điện tử Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế)

4. DIGEST OF BUDDHIST SOCIAL CHARITY ACTIVITIES DURING THE WEEK
(Thông tin Tổng hợp các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo trong tuần)