BẢN TIN THỜI SỰ 20h
Ngày 12/11/2021 (08/10 Tân Sửu)

VĨNH PHÚC: TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN TAM ĐẢO NHIỆM KỲ 2021-2026

HẢI PHÒNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN ĐỒ SƠN NHIỆM KỲ 2021 – 2026 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP (ĐỢT 4) ĐỐI VỚI 15 TỈNH MIỀN TRUNG và TÂY NGUYÊN

TP. HCM: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TRI ÂN CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN XUẤT SẮC

Phật giáo Quốc tế:
WAT ARUN: NGÔI CHÙA CỔ KÍNH, ĐỘC ĐÁO Ở BANGKOK, THÁI LAN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT