PSO – Ngày 10/6/2021, Hòa thượng Thích Quảng Hiển – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký Công văn số 327/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

BBT xin giới thiệu nội dung công văn như sau:

Hòa thượng Thích Quảng Hiển – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kính gởi: Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận được công văn số 115/HĐTS-VP1 ngày 14/5/2021 của Hội đồng Trị sự  GHPGVN, về việc Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho các công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Theo nội dung công văn trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh BR-VT có một số ít các cơ sở tôn giáo thuộc di tích lịch sử và di tích văn hóa thuộc cấp Trung ương và cấp tỉnh, tuy nhiên tại các sơ sở này đều do Tăng Ni trụ trì hoặc Ban Quản Trị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, việc thu chi tài chánh cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đều tự chịu trách nhiệm không sử dụng bất cứ khoản kinh phí nào từ ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Dự thảo này có thể chỉ phù hợp khi áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường, do Nhà nước trực tiếp bổ nhiệm người quản lý và hỗ trợ tài chính chi tiêu. Qua đó đảm bảo sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích trong công tác tổ chức lễ hội, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
  2. Dự thảo này không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như các tự viện của Phật giáo và các cơ sở di tích tôn giáo khác). Vì vậy đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các di tích là chùa đã được kiểm đếm danh mục di tích. Hầu hết các cơ sở tự viện được các cấp Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia hay cấp tỉnh thành đều tự túc chi tiêu nhờ vào sự phát tâm cúng dường của các giới Phật tử và các giới Phật tử cũng chỉ nghĩ đơn thuần đây là cơ sở tự viện của Phật giáo nên mới phát tâm cúng dường để hỗ trợ cho đời sống tu học và hành đạo của Tăng Ni. Tất cả các lễ hội diễn ra tại các chùa thuộc diện di tích lịch sử và di tích văn hóa đều do nhà chùa chịu kinh phí, hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào của các Cơ quan Nhà nước.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPHVN tỉnh kính đề nghị Bộ Tài chính hủy bỏ phần dự thảo quản lý đối với các di tích là cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tiền công đức tại cơ sở di tích Phật giáo, còn đối với các cơ sở tín ngưỡng khác, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không có ý kiến.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình Quý Ban thẩm tường.

Trân trọng kính chào./.