PSO – Hằng năm mùa mưa đến là báo hiệu mùa An cư Kiết hạ của hàng Tăng sĩ Phật giáo, chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà tập trung về các trú xứ An cư Kiết hạ “thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức”. Để cho hàng Phật tử có nơi gieo trồng công đức, sáng ngày 29/5/2020 (nhằm ngày 29/5 năm Nhâm Dần), đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một do Thượng tọa Thích Minh Chí – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTS Phật giáo TP. Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường Trường hạ Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tháp tùng theo đoàn có chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, trụ trì các tự viện trong thành phố phát tâm hỗ trợ cúng dường.

Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Chí thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe đến HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức Ban Chức sự hạ trường đồng nhất tâm cầu nguyện và kính chúc chư Tăng hành giả an cư trong cửu tuần tu học thân tâm an lạc, Giới- Định-Tuệ được tăng trưởng. Đồng thời, Thượng tọa cũng đã dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật trợ duyên cho chư Tăng an tâm tu học, thúc liễm thân tâm.

Thay mặt chư hành giả an cư tại trú xứ Tổ đình Hội Khánh, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Truong ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tổ đình Hội Khánh bày tỏ niềm hoan hỷ và tán dương công đức đến Thượng tọa Trưởng đoàn, chư Tôn đức trong BTS Phật giáo và trụ trì các tự viện TP. Thủ Dầu Một. Qua đó, Hòa thượng cũng chia sẻ về thời khóa tu học và đời sống của chư hành giả tại điểm an cư, và có lời sách tấn: An cư Kiết hạ là truyền thống tu tập của ba đời chư Phật, nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng, Ni có thời gian cần thiết để hạn chế các ngoại duyên, chuyên tâm với đạo nghiệp, an cư là phương tiện hữu hiệu nhất để hành giả trở về với chính mình, từ đó nỗ lực tư duy đẩy lùi tam nghiệp. An cư kiết hạ là nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia, cơ hội để sống chung, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống tu học và hành đạo cùng nhau. Do vậy, mỗi hành giả Tăng, Ni cần ý thức trọng trách của mình trong sứ mệnh hoằng truyền Chánh pháp cũng như đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình…”. Cuối lời, Hòa thượng chúc cho các thành viên trong Ban Trị sự PG TP. Thủ Dầu Một luôn được nhiều sức khỏe, đoàn kết, hòa hợp cùng nhau để tu học và hoàn thành các công tác Phật sự tại địa phương.

Ban Trị sự PG TP.Thủ Dầu Một