PSO- Trong hai ngày 24 và 25/9/2021, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 38 tấn nông sản đến các tỉnh thành: Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

Vượt qua những bất lợi về thời tiết, những khó khăn về giao thông… nhận được sự hỗ trợ kinh phí vận chuyển của công ty Thành Bưởi, sự đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực của các Đạo tràng và cơ quan chức năng trong tỉnh: chùa Tịnh Quang, chùa Vương xá (TP. Đà Lạt), chùa Diệu Quang (Đức trọng), chùa Giác Hoàng (Đơn Dương), Đạo tràng Phật Định, Am Cỏ Thơm, công ty Huệ Nhật Tân, đội Phản ứng nhanh Tỉnh Đoàn,… nên việc thu hoạch, phân loại, đóng gói vận chuyển các tấn hàng được Ban Từ thiện thực hiện đúng kế hoạch.

Ngày 24/9/2021, 16 tấn nông sản được vận chuyển về chùa Từ Đức, TP. Biên Hòa, để hỗ trợ cho người dân địa phương.

Ngày 25/9/2021, 22 tấn hàng được hỗ trợ cho TP.HCM và Long An: 6 tấn được trao đến chùa Lá (quận Gò Vấp- TP.HCM); 13 tấn giao đến Uỷ ban MTTQVN TP. Tân An để hỗ trợ đồng bào; 2 tấn cúng dường đến Tăng Ni trường Trung cấp Phật học tỉnh (chùa Thiên Khánh, chùa Thiên Phước ) và 1 tấn cúng dường chư Ni chùa Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa).

Sơn Lâm