PSO – Chiều ngày 04/10/2022, Ban Giáo dục Phật giáo và Trường TCPH tỉnh diễn ra phiên họp báo cáo công tác Phật sự và triển khai Thi học kỳ II, năm thứ  I (2022), tại chùa Viên Minh, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre với sự chủ tọa của TT.Thích Trung San – Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo (GDPG) tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật học (TCPH) tỉnh Bến Tre.

Tham dự phiêm họp có ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư Ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh kiêm Hiệu phó Giám luật Tăng Trường TCPH tỉnh Bến Tre; TT.Thích Xương Tâm – Phó Thường trực Ban GDPG tỉnh, Hiệu phó Học vụ Trường TCPH tỉnh; ĐĐ.Thích Pháp Thông – Phó ban Hành chánh GDPG tỉnh kiêm Hiệu phó Hành chánh Trường TCPH tỉnh; TT.Thích Trung Minh – Phó ban Giám Luật Ban GDPG tỉnh; TT.Thích Nhuận Bình – Phó ban Kiểm Soát GDPG tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Thịnh – Phó ban GDPG tỉnh kiêm Chánh Thư ký Trường TCPG tỉnh; ĐĐ.Thích Vạn Bình – Chánh Thư ký Ban GDPG tỉnh kiêm Phó Thư ký Trường TCPH tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Hải – Tổng Giám Thị kiêm Giáo thọ Trường TCPH tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên Ban GDPG tỉnh kiêm giáo thọ Trường TCPH tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Minh – Ủy viên Ban GDPG tỉnh kiêm Giáo thọ Trường TCPG tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Trí, ĐĐ.Thích Trí Hảo, ĐĐ.Thích Thanh Trí – Đồng Ủy viên Ban GDPG tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Minh – Giám Thị Trường TCPH tỉnh Bến Tre.

Về Phía Chư Ni có: NS.Thích nữ Như Uyên – Phó ban Phụ trách Phân ban Ni giới Ban GDPG tỉnh, Hiệu phó Giám Luật Ni Trường TCPH tỉnh; SC.Thích Nữ Chúc Nghiêm – Phó Thư ký Chánh văn phòng ban GDPG tỉnh, Phó Thư ký Chánh văn phòng Trường TCPH tỉnh; SC.Thích Nữ Trung Thảo – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng GDPG tỉnh, kiêm Kế Toán Trường TCPH tỉnh; SC.Thích nữ Tâm Ngọc – Thủ quỹ Ban GDPG tỉnh kiêm Thủ quỹ Trường TCPH tỉnh; NS.Thích Nữ Như Phước, NS.Thích nữ Huệ Hân – Đồng Giám thị Trường TCPH tỉnh Bến Tre.

Sau lời khai mạc phiên họp của Thượng Tọa Thích Trung San – Trưởng ban GDPG tỉnh; ĐĐ.Thích Vạn Bình – Chánh Thư ký Ban GDPG tỉnh kiêm Phó Thư ký Trường TCPH tỉnh điều phối chương trình đi nội dung phiên họp.

Tiếp theo, SC.Thích nữ Trung Thảo – Phó Thư ký, Phó văn phòng Ban GDPG tỉnh trình bày báo cáo công tác Phật sự  tháng 9/2022 của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, TT.Thích Xương Tâm – Phó Thường trực Ban GDPG tỉnh, Hiệu phó Học vụ Trường TCPH tỉnh đã triển khai chương trình Thi học kỳ II, Năm thứ I cho Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh Bến Tre diễn ra từ ngày 24 đến 29 tháng 10 năm 2022. Qua đó Ban Giám hiệu sẽ thỉnh mời chư Tôn đức thành viên Ban giáo dục, Ban giám thị gát thi, để có một kỳ thi chất lượng và đạt kết quả cao.

Thông qua bản báo cáo, nhìn chung công tác Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bến Tre trong sáu tháng tại nhiệm kỳ mới đạt được nhiều thành quả tốt đẹp; Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được ngăn chặn, người dân cả nước đã được tiêm chủng, Ban giáo dục đã phối họp cùng ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử đến thăm, giao lưu Phật pháp vấn đáp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập và giảng dạy giáo lý tại các đạo tràng Phật tử trên địa bàn tỉnh nhà.

Nổi bật nhất là Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre đã đào tạo được nhiều Tăng Ni sinh ưu tú tốt nghiệp. Trãi qua 03 khóa đã có nhiều Tăng Ni sinh đạt kết quả cao khi thi tuyển vào Học Viện Phật giáo Việt Nam, Giảng sư, Cao đẳng Phật học. Đó chính là thành quả đào tạo, giảng dạy của đội ngũ Ban giảng huấn, giáo viên Trường TCPH tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, Trường đã thỉnh mời chư Tôn đức giáo thọ thạc sĩ, tiến sĩ tại TP.HCM về tham dự giảng dạy, tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh được cập nhật được những kiến thức theo phướng pháp giảng dạy mới. Hiện nay, Trường TCPH tỉnh Bến Tre (khóa IV) có 64 học viên đang vào giai đoạn thi học kỳ II, năm thứ I.

Tại phiên họp, chư Tôn đức Ban Giáo dục đề nghị Ban giám hiệu Trường TCPH tỉnh Bến Tre dành thời gian cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng đạo cao đức trọng, lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà quang lâm động viên, khuyến tấn, chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến với Tăng Ni sinh, ngỏ hầu ung đúc tinh thần Tăng Ni sinh trong qua trình tu học. Đồng hành với việc học, Ban Giám hiệu nên tạo điệu kiện cho Tăng Ni sinh tham gia các chương trình ngoại khóa, áp dụng tu tập thiền hành với không gian thoáng mát trong lành, thay đổi không khí môi trường nội trú để được khỏe và tốt thể chất.

Trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, chư Tôn đức Tăng Ni đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động công tác giáo dục tại nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao, thúc đẩy nền Giáo Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Sau phần thảo luận, Thượng tọa chủ tọa Thích Trung San đã đúc kết, tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp và ngỏ lời mời Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban giáo dục cố gắng dành thời gian tham dự phiên họp 03 tháng một lần, để cập nhật các chương trình triển khai công tác Phật sự của ban. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp Thượng tọa khuyến khích chư Tôn đức chung tay đóng góp tâm lực, trí lực, cùng xây dựng nền tảng Giáo dục Phật giáo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc, được hanh thông đi đến thành công tốt đẹp tại nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên họp kết thúc trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp viên mãn.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre