PSO-Chiều ngày13/10/2022 Ban Hoằng pháp tỉnh kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức phiên họp thống nhất tổ chức “hội thi giáo lý – Phật pháp vấn đáp tỉnh Bến Tre lần thứ I, khóa tu lục hòa lần thứ 5”

Cuộc họp dưới sự chứng minh của TT. Thích Huệ Định – UV TT BTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Pháp Thông – UV TT BTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh; Cùng chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh, tham dự đông đủ.

Đầu tiên TT. Thích Huệ Định – Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Phát biểu khai mạc phiên họp.

Tiếp theo ĐĐ. Thích Phước đạo – Chánh Thư ký Ban HDPT PG tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức “hội thi giáo lý – Phật pháp vấn đáp tỉnh Bến Tre lần thứ I, khóa tu lục hòa lần thứ 5”.

ĐĐ. Thích Phước Minh – Phó Thường trực Ban Hoằng Pháp PG tỉnh giải trình kế hoạch tổ chức “hội thi giáo lý – Phật pháp vấn đáp tỉnh Bến Tre lần thứ I, khóa tu lục hòa lần thứ 5”.

ĐĐ. Thích Pháp Thông – Trưởng Ban HDPT PG tỉnh đóng góp nhiều ý kiến hữu ích nhằm tạo thêm cho bản kế hoạch có thêm những cách thực hiện kế hoạch phù hợp hơn trong trong việc thực hiện bản kế hoạch.

Sau hơn 2 giờ cùng nhau thảo luận, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp PG tỉnh và Ban HDPT PG tỉnh đã thống nhất những nội dung có trong bản kế hoạch tổ chức “hội thi giáo lý – Phật pháp vấn đáp tỉnh Bến Tre lần thứ I, khóa tu lục hòa lần thứ 5”, công bố danh sách giảng sư đoàn gồm 25 thành viên.

Cuối cùng TT. Thích Huệ Định – Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh đã lắng nghe các ý kiến và đúc kết các ý kiến đó để cùng nhau thống nhất, phân công công việc cho các tiểu ban, tạo nên một sự hoan hỷ, trách nhiệm của 2 Ban để cùng nhau hoàn thành tốt công tác Phật sự của ban này.

Cuộc họp của Ban Hoằng pháp tỉnh, Ban HDPT PG tỉnh đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của tất cả thành viên 2 ban tham dự.

Một số hình ảnh chư Tôn đức tham dự được ghi lại:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre