PSO – Sáng ngày 03/7/2022, Chư Tôn đức Thường Trực BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm đã hướng dẫn phái đoàn Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử đến cúng dường 04 điểm an cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre: Trường hạ Tăng Chùa Viên Minh, Chùa Vĩnh An, Chùa Vạn Phước, Trường hạ Ni Chùa Bạch Vân, do TT. Thích Huệ Định – Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS PG tỉnh Bến Tre, Trưởng BTS PG huyện Giồng Trôm làm Trưởng Đoàn.

Tham dự cùng đoàn có TT. Thích Lệ Thiện – Chứng minh BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Minh Tâm, ĐĐ. Thích Minh Phùng – đồng Phó BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Vạn Bình – Chánh Thư ký, Trưởng Ban Từ thiện BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Thanh Trí – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG huyện; ĐĐ.Thích Thanh Luân – Trưởng ban Kiểm Soát BTS PG huyện; ĐĐ.Thích Nguyên Tuệ – Trưởng ban Nghi Lễ BTS PG huyện;  NS. Thích nữ Linh Ẩn – Phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni giới PG huyện; SC.Thích Nữ Trung Bạch – Trưởng ban Kinh tế Tài chính BTS PG huyện; SC.Thích nữ Long Tiến – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử BTS PG huyện; Cùng chư Tôn Đức ủy viên BTS, Tăng Ni Trụ Trì các tự viện và Phật tử trên địa bàn TP.Bến Tre.

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2566, BTS PG huyện Giồng Trôm và chư Tôn đức trụ trì các tự viện đã hướng dẫn Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật cúng dường 04 điểm an cư kiết hạ trong tỉnh Bến Tre. Nhằm hộ trì Tam bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng an cư. Đồng thời tạo duyên lành cho hàng Phật tử tại gia thực hành tu tập hạnh bố thí, vun trồng công đức, gieo tạo phước điền cho gia đình và hồi hướng công đức đến cửu huyển thất tổ.

Cung đối trước chư Tôn Đức Ban chức sự bốn hạ trường, TT. Thích Huệ Định, ĐĐ.Thích Vạn Bình và SC.Thích nữ Long Tiến đại diện đoàn tác bạch vấn an sức khỏe chư Hành giả và dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư kiết hạ.

Thay mặt ban chức sự, quý Hóa Chủ bốn hạ trường đã hoan hỷ ban đạo từ, có đôi lời tán dương công đức của chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và Phật tử trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã phát tâm đóng góp tịnh tài, vật chất trở về hộ trì tam bảo, cúng dường trường hạ.

Chương trình cúng dường trường hạ kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ. Đây cũng chính là nét truyền thống diễn ra hàng năm của BTS PG huyện Giồng Trôm tổ chức cho các tự viện, Phật tử gieo duyên hỗ trợ, tạo điều kiện để Tăng Ni hành giả an tâm tu học; Mà còn là trách nhiệm của người đệ tử Phật lưu truyền Phật pháp trong nhân gian, hướng mọi người đến với Phật pháp, giúp mạng mạch Phật pháp xương minh, trường tồn.

Hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre