PSO – Sáng ngày 28/06/2022, Chư hành giả của 04 Trường hạ tỉnh Bến Tre, trang nghiêm, thanh tịnh Bố tát, thính giới định kỳ lần 03 trong mùa An cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022 dưới sự chứng minh của HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo an cư Kiết hạ tỉnh Bến Tre.
HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo An cư kiết hạ tỉnh
Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Viên Minh trang nghiêm Bố tát, thính giới

Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để tu học, trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng, hành giả xuất gia phải chuyên tâm an cư, tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp và nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, mới xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.

Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Vĩnh An trang nghiêm Bố tát, thính giới
Chư Hành giả Tăng Trường hạ chùa Vạn Phước trang nghiêm Bố tát, thính giới

Ngoài việc tu tập, hàng tứ chúng đệ tử Phật vào nửa tháng phải Bố Tát một lần vào hai ngày 15 và 30 (tháng thiếu thì 29), Tăng Ni phải trở về nhóm họp lại một chỗ để Bố tát, thính giới, nhằm phản tỉnh bản thân về những hành vi trong nữa tháng qua có phù hợp với giới bổn không; Nếu như có phạm giới thì đối trước đại chúng phát lồ sám hối, khiến cho Tăng chúng đều được yên ổn trong tịnh giới và nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, duy trì thiện Pháp.

Chư hành giả Ni Trường hạ chùa Bạch vân trang nghiêm Bố tát, thính giới

Được biết Bố tát theo định kỳ lần 03 tại Trường hạ Tăng chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) có 123 hành giả; Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam) có 49 hành giả; Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước (H.Bình Đại) có 41 hành giả; Trường hạ Ni chùa Bạch Vân (TP. Bến Tre) có 163 hành giả.

Sau đây là hình ảnh chư hành giả 04 hạ trường Bố tát, thính giới:

1./ Trường hạ Tăng chùa Viên Minh:

2./ Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An:

3./ Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước:

4./ Trường hạ Ni chùa Bạch Vân:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre