PSO – Sáng ngày 14/02/2023, tại chùa Bửu Linh (xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) Ban Quản trị chùa Bửu Linh cùng môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ đại tường cố Hòa thượng Thích Nhựt Đạo – Chứng minh BTS PG huyện Chợ Lách, viện chủ chùa Bửu Linh và cầu nguyện cho chúng sanh an lạc.

Quang cảnh lễ đại tường cố Hoà thượng viện chủ

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Lệ Linh, HT.Thích Lệ Đức – Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhựt Tấn – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT.Thích Trí Thọ – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; HT.Thích Giác Trí, HT.Thích Giác Hương, HT.Thích Giác Tạng – Đồng Chứng minh BTS PG huyện Chợ Lách; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Như Đán – Phó BTS tỉnh, Trưởng PBNG tỉnh; NS.Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Như Uyên – Phó Thường trực PBNG tỉnh; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện, quý Phật tử trở về tham dự.

Về phía chính quyền về tham dự có bà Nguyễn Thị Huệ Thanh – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện Chợ Lách; ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó phòng Nội vụ huyện; ông Võ Hữu Lợi – Chủ tịch MTTQVN xã Sơn Định cùng các cấp chính quyền sở tại.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức cúng ngọ do môn đồ pháp quyến cung kính bái thỉnh chư Tôn đức quang lâm chánh điện niệm hương bạch Phật.

HT.Thích Giác Tạng cung tuyên tiểu sử của cố HT. Thích Nhựt Đạo
HT.Thích Nhựt Tấn dâng lời tưởng niệm

Sau khoá lễ tụng kinh, trong không khí trang nghiêm, đối trước Giác linh đường HT.Thích Giác Tạng cung tuyên công hạnh, hành trạng và tiểu sử của cố HT. Thích Nhựt Đạo; HT.Thích Nhựt Tấn thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời tưởng niệm và nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng chứng quả vô sanh.

ĐĐ.Thích Xuân Nguyện đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm tạ tri ân lên chư Tôn thiền đức chứng minh

Đại diện môn đồ pháp quyến, ĐĐ.Thích Xuân Nguyện đã dâng lời cảm tạ tri ân lên chư Tôn thiền đức chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền đã đến tham dự và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Sau giờ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường chứng minh và sau đó cung thỉnh chư Tôn thiền đức thọ trai.

Lễ đại tường diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thể hiện tính chất thiêng liêng và tinh thần tri ân, báo ân của môn đồ pháp quyến đối với ân sư của mình đã dày công vun đắp cho mái già lam Bửu Linh như ngày hôm nay.

Được biết trước đó TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh đã quan lâm bổn tự đăng đàn chuẩn tế để nguyện cầu giác linh cố Hòa thượng chứng quả vô sanh và phổ nguyện chúng sanh an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre