PSO- Sáng ngày 11/12/2022 (nhằm ngày 18/11/Nhâm Dần), tại chùa Từ Huệ – huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. NS. TN Như Uyên – Phó thường trực phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bến Tre, trụ trì chùa Từ Huệ cùng môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị tiền nhiệm Trụ trì chùa Từ Huệ và cầu nguyện cho chúng sanh an lạc.

Buổi lễ được sự quang lâm tưởng niệm: HT.Thích Lệ Đức, HT.Thích Lệ Linh – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Thông – Chứng minh BTS GHPGVN huyện; HT. Thích Thiện Duyên – Chứng minh BTS GHPGVN Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn – Phó BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; NT. TN. Như Quang – CM Phân Ban Ni giới Tỉnh Bến Tre; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện cùng Phật tử trở về tham dự.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức cúng ngọ do môn đồ pháp quyến cung kính bái thỉnh chư Tôn đức quang lâm chánh điện niệm hương bạch Phật.

Sau khoá lễ tụng kinh, trong không khí trang nghiêm, đối trước tổ đường HT.Thích Nhựt Tấn thay mặt Chư Tôn đức Tăng – Ni dâng lời tưởng niệm và nguyện cầu chư vị Giác Linh quả chứng vô sanh.

Đại diện môn đồ pháp quyến, NS. TN Như Uyên đã dâng lời cảm tạ tri ân lên chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền đã đến tham dự và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Sau giờ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường chứng minh và sau đó cung thỉnh Chư tôn thiền đức thọ trai.

Lễ Húy kỵ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thể hiện tính chất thiêng liêng và tinh thần tri ân, báo ân của Chư Tôn Đức đối với chư tiền bối hữu công, sáng lập viên, đã dày công vun đắp cho mái già-lam Từ Huệ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre