PSO – Sáng ngày 02/06/2022, tại Văn phòng Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre (Chùa Bạch Vân, phường 6, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã diễn ra phiên họp báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động Phật sự Quý III, năm 2022.

Quang lâm tham dự phiên họp có sự hiện của Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Ni trưởng Thích nữ Như Tâm – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Đán – Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó văn phòng BTS PG tỉnh; NS.Thích nữ Như Uyên – UV BTS, Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh; Cùng toàn thể chư Tôn đức Ni trong Ban Thường trực đông đủ.

Ni trưởng Thích Nữ Như Đán –  Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh phát biểu khai mạc

Tại phiên họp, Ni trưởng Thích Nữ Như Đán –  Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chư Tôn đức Ni và Phát biểu khai mạc phiên họp.

Ni Sư Thích nữ Như Uyên – Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh trình bày bản báo cáo

Tại phiên họp, Ni Sư Thích nữ Như Uyên – Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre điều phối chương trình và trình bày bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm; Đồng thời giới thiệu danh sách thành phần nhân sự dự kiến của Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027 và triển khai triển khai chương trình hoạt động Phật sự Quý III, năm 2022.

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre có đôi lời huấn từ

Trước khi kết thúc phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre có đôi lời huấn từ đến chư Ni và nêu cao khẩu hiệu: “Đoàn kết hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm” khuyến tấn chư Ni tỉnh Bến Tre cố gắng chung tay gắn kết, nổ lực hoàn thành các công tác Phật sự của trung ương giáo hội, Phân ban Ni Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường trực BTS tỉnh giao phó.

Ni Trưởng tâm huyết nhắc nhở “Tinh thần hòa hợp” là yếu tố quan trọng để bồi dưỡng đạo tâm, kết nối đoàn kết tập thể và xây dựng Ni giới tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển mạnh sánh vai cùng Ni giới các tỉnh bạn.

Ni trưởng Thích Nữ Như Đán – Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Ni trưởng Thích Nữ Như Đán – Phó BTS tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre ban đạo từ và gửi lời chúc đến chư tôn đức Ni có một mùa An Cư Kiết hạ thân tâm thường lạc và tiến tu trên con đường giác ngộ.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre