GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN TRỊ SỰ
—————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
PL. 2565. An Nhơn, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

CÁO PHÓ

– Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

– Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã An Nhơn

– Môn đồ Pháp quyến chùa Thiên An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Vô cùng kính tiếc báo tin:

HOÀ THƯỢNG THÍCH NGỘ KHẢI

 • Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN thị xã An Nhơn
 • Viện chủ chùa Thiên An, thị xã An Nhơn

Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 3 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) tại chùa Thiên An, số 35 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Trụ thế77 năm.

* Hạ lạp49 Năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 18 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần).

Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại chùa Thiên An, số 35 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 4/4/2022 (nhằm ngày 02 tháng 02 năm Nhầm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2022 (nhằm ngày 05 tháng 02 năm Nhâm Dần). Sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp.

 

TM.MÔN NHƠN PHÁP QUYẾN
CHÙA THIÊN AN-TX. AN NHƠN TRÚ TRÌ 

 

 

 

Thượng toạ THÍCH ĐỒNG THÀNH

Nay cáo phó
TUN.BAN TT BTS
PHÓ TB-BTS GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

Hòa Thượng THÍCH HỒNG THIỆN

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH NGỘ KHẢI VIỆN CHỦ CHÙA THIÊN AN
——————

*Ngày 01 tháng 02 năm Nhâm Dần (03/3/2022)

 • 16 giờ 00: Cung nghinh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.
 • 17 giờ 00: Lễ cung an chức sự.
 • 17 giờ 30: Niêm hương bạch Phật.
 • 18 giờ 00: Lễ nhập kim quan.
 • 19 giờ 00: Lễ thọ tang.
 • 20 giờ 00: Luân phiên tụng niệm.

* Ngày 02 tháng 02 năm Nhâm Dần (04/3/2022)

 • 04 giờ 00: Công phu khuya.
 • 06 giờ 00: Tiểu thực.
 • 07 giờ 00: Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.
 • 10 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.
 • 11 giờ 00: Thọ trai.
 • 14 giờ 00: Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.
 • 17 giờ 00: Dược thực.
 • 19 giờ 00: Luân phiên tụng niệm.

* Ngày 03 tháng 02 năm Nhâm Dần (05/3/2022)

 • 04 giờ 00: Công phu khuya.
 • 06 giờ 00: Tiểu thực.
 • 07 giờ 00: Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .
 • 10 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh.
 • 11 giờ 00: Thọ trai.
 • 14 giờ 00: Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.
 • 18 giờ 00: Dược thực.
 • 19 giờ 00: Luân phiên tụng niệm.

* Ngày 04 tháng 02 năm Nhâm Dần (06/3/2022)

 • 04 giờ 00: Công phu khuya.
 • 06 giờ 00: Tiểu thực.
 • 07 giờ 00: Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .
 • 10 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.
 • 11 giờ 00: Thọ trai.
 • 14 giờ 30: Phụng Linh mô Lễ Phật và Yết Tổ. (Yết Tổ tại Tổ Đình Thiên Bình)
 • 18 giờ 00: Dược thực.
 • 19 giờ 00: Thắp nến tri ân – Tụng Kinh Di Giáo.

* Ngày 05 tháng 02 năm Nhâm Dần (07/3/2022)

 • 03giờ 30: Công phu khuya.
 • 07giờ 00: Lễ Truy niệm công đức.
 • 08giờ 30: Lễ phụng tống kim quan.
 • 11giờ 00: Lễ Nhập Bảo Tháp tại Chùa Linh Sơn – Cát Nhơn – Phù Cát.
 • 12giờ 00: Thượng chân dung.
 • 12giờ 30: Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Nguồn: phatgiaobinhdinh.vn