Bình Định: Chư Tăng HPKS tụng Giới tại tịnh xá Ngọc Duyên

236

PSO- Sáng ngày 16/7/2019 (nhằm ngày 14/6/ Kỷ Hợi) tại Đạo tràng An cư Kiết hạ tịnh xá Ngọc Duyên (thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn), chư Tăng Hệ phái Khất sĩ (HPKS) trong tỉnh Bình Định đã quang lâm Chánh điện, tác pháp Yết Ma, ôn tụng Giới bổn Tứ phần Luật Tỳ kheo.

Được biết, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, các hàng Đệ tử lấy Giới luật làm Thầy, là kim chỉ nam trên lộ trình tu tập Giác ngộ giải thoát. Trong Chơn lý “ Luật Nghi Khất Sĩ – Giới Bổn Tăng”, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang có dạy: Trước khi tịch khỏi cõi thế mà vào Niết bàn, Đức Phật Tổ có khuyến khích chư Tăng mấy lời này: “Khi Ta từ giã, chư đệ tử chớ nói rằng Ta nhập Niết bàn là Ta hết bảo hộ đâu. Không, Ta để Luật lại, nó sẽ ủng hộ cho, hãy coi Ta là Thầy mãi, bao giờ Luật của ta còn trì giữ, thì đạo Phật vẫn còn tỏ rõ và thạnh hành. nếu chư đệ tử giữ giới mà làm cho đạo sáng và thạnh, thì sẽ hưởng Niết bàn.” 

Vì muốn giới luật được trường tồn trên nhân gian cho nên mỗi tháng 2 kỳ: ngày 14 âm lịch và ngày 29 âm lịch, chư Tăng HPKS tỉnh Bình Định đều trở về một tịnh xá cùng ôn tụng Luật Tứ phần Tỳ kheo, để nương vào giới vức mà tu tập hành trì, đem lại hạnh  phúc an lạc cho tự thân; hồi hướng công đức này đến bá tánh nhân sanh đều được lợi lạc.

Nhân sự tùng sự, chư Tăng cùng Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên tổ chức ngày Cúng Hội định kỳ, do vậy, thiện nam tín nữ các tịnh xá trong tỉnh như: Tịnh xá Ngọc Hội, Tịnh xá Ngọc Sơn, Tịnh xá Ngọc Long, Tịnh xá Ngọc Nhơn, Tịnh xá Ngọc Duyên, đã cùng nhau thiết lễ Trai Tăng cúng dường lên Tam Bảo, hiện tiền chư Tôn đức Tăng với bổn nguyện cầu an cha mẹ quyến thuộc hiện tại được an lạc, cầu siêu hương linh cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh, thiện giới.

Thay lời chư Tăng hiện tiền, HT.Giác Trí- Tri sự Phó Giáo đoàn III- HPKS, chứng minh và tán thán việc làm của thiện nam tín nữ Phật tử đã biết cùng nhau gieo duyên phước điền, cúng dường Trai Tăng, nhân mùa An cư PL. 2563 – DL. 2019. Với công đức phước báo cúng dường này đời đời kiếp kiếp dù sanh trong hoàn cảnh nào đều gặp được Chánh pháp mà tu tập để được liễu thoát sanh tử, đạt quả vị Vô thượng Bồ đề trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

Giác Phước