PSO- Khóa Cấm túc An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 05 đến 15/7/2019 (03-13/6 Kỷ Hợi) tại 4 trú xứ riêng biệt của chư Tăng Ni và theo hệ phái: Tổ đình Long Khánh- TP. Quy nhơn; Tịnh Xá Ngọc Nhơn- TP. Quy Nhơn (chư Tăng Hệ phái Khất sĩ (HPKS)), Chùa Tâm Ấn- TP. Quy Nhơn và Tịnh Xá Bửu Quang- Huyện Tuy Phước (Ni giới HPKS).

Tam y nhất bát, phạn hoà – la

Chánh pháp chân truyền Đạo Thích Ca

Chiếu đất màn trời, phương tiện độ

Hành Thiền, ngọ thực, hạnh đầu đà.

Xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh ghi nhận được tại Trú xứ Tịnh xá Ngọc Nhơn (chư Tăng Hệ phái Khất sĩ) và Tịnh xá Bửu Quang (chư Ni Hệ phái Khất sĩ):

Quảng Tiến- Nhuận Khương- Liên Hậu

(Theo phatgiaobinhdinh.vn)

 

The post Bình Định: Chùm ảnh Khóa Cấm túc An cư 10 ngày tại Trụ xứ HPKS appeared first on Phật sự Online Miền Trung.