Bình Định: GĐPT TP.Quy Nhơn tổ chức thi kết khóa

53

GNO – Ban
Điều hành GĐPT TP.Quy Nhơn vừa tổ chức kỳ thi khảo sát kết khóa tu học huynh trưởng: bậc Kiên – Trì dưới sự ủy nhiệm của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định cách nay đúng một tuần. Thay mặt Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh giám sát kỳ thi có huynh trưởngcấp Tín Như Minh – Nguyễn Đình Thi, Phó thư ký kiêm Ủy viên Nghiên huấn Ban Hướng dẫn cùng với quý anh chị thành viên.

Bình Định: GĐPT TP.Quy Nhơn tổ chức thi kết khóa
40 huynh trưởng dự kỳ thi

Hội đồng thi bậc Kiên do huynh trưởng cấp Tín Nhật Viễn – Võ Xuân Vĩnh, Thư ký Ban Điều hành GĐPT TP.Quy Nhơn, huynh trưởng điều hành bậc Kiên tỉnh Bình Định làm chủ tịch. Hội đồng thi bậc Trì do huynh trưởng cấp Tín Quảng Bạn – Nguyễn Thị Thương, Phó ban Điều hành GĐPT TP. Quy Nhơn làm chủ tịch. Có tổng số 40 huynh trưởng học viên tham dự kỳ thi. Tại buổi thi, huynh trưởng giám sát đã trao đề thi được niêm phong cho hội đồng thi và tiến hành kỳ thi khảo sát trong tinh thần nghiêm túc và công minh.

Quảng Tiến

Nguồn: www.giacngo.vn