GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
BAN TRỊ SỰ
——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 03 năm 2020

CÁO PHÓ

  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quy Nhơn.
  • Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG CHƠN

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quy Nhơn;

– Trú trì chùa Bình An, phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Di ảnh Hòa thượng Thích Đồng Chơn

Do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Canh Tý) tại chùa Bình An, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

                                    * Trụ thế        : 74 năm

                                    * Hạ lạp          : 54 năm        

 

–  Lễ nhập kim quan vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/3/2020 (nhằm ngày 30 tháng 2 năm Canh Tý).

–  Kim quan Hòa Thượng được an trí tại chùa Bình An.

–  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ 00 phút ngày 23/3/2020 (nhằm ngày 30 tháng 2 năm Canh Tý).

–  Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/3/2020 (nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Canh Tý), sau đó phụng tống Kim quan Hòa Thượng nhập Bảo tháp tại chùa Bình An, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Nay Cáo phó,

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GHPGVN THÀNH PHỐ QUY NHƠN
&MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

 

(đã ký)

 

Hòa Thượng Thích Đồng Quả

 

The post Bình Định: Cáo phó Hòa thượng Thích Đồng Chơn tân viên tịch appeared first on Phật sự Online Miền Trung.