Bình Định: Khai kinh đàn tràng nhân tuần thất thứ 5 cố Hòa thượng Thích Ngọc Lộ

0

Chiều nay, ngày 19/01/2019 (14/12/(Mậu Tuất), tại chùa Khánh Liên, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm thiết lập đàn tràng kỳ siêu, cung an chức sự, khai kinh Đại Tạng nhân tuần thất thứ 5 cố Hòa thượng Thích Ngọc Lộ, trụ trì chùa Khánh Liên.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Trí – Thành viên Hội đồng Chứng  minh TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Xã – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; Hòa thượng Thích Liễu Giải – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy Phước; Hòa thượng Đồng Trụ cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni.

Tại buổi lễ, đại diện môn đồ pháp quyến đã cung an chức sự đàn tràng, sau đó chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã quang lâm chánh điện bạch Phật, khai kinh.

Theo chương trình đàn tràng cầu siêu diễn ra 2 ngày (14,15/12/ÂL), tại chùa Khánh Liên, thị xã An Nhơn.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

   

Thích Hồng Kế

The post Bình Định: Khai kinh đàn tràng nhân tuần thất thứ 5 cố Hòa thượng Thích Ngọc Lộ appeared first on Phật sự Online Miền Trung.