PSO- Tiếp tục hành trình viếng thăm chư Ni hành giả An cư 10 tỉnh miền Trung nhân mùa An cư Phật lịch 2566 dương lịch 2022, chiều ngày 21/6/2022 (nhằm ngày 23 tháng năm, Nhâm Dần), sau khi rời trường Hạ chùa Tâm Ấn (Văn phòng PBNG tỉnh Bình Định) đoàn PBNG TƯ đã đến thăm học Ni hành giả an cư tại Cư xá Ni – Trường TCPH Bình Định, tu viện Nguyên Thiều.

Đoàn do NT. Thích Nữ Nhật Khương, Phó PBNG kiêm Trưởng tiểu ban Giáo dục PBNG TƯ, Trưởng PBNG tỉnh Bình Phước làm Trưởng đoàn; NT.Thích Nữ Như Xuân, Uỷ viên PBNG TƯ, Phó PBNG tỉnh Bình Phước làm Phó đoàn; quý Ni sư trong PBNG TƯ, tỉnh Bình Phước và TP.HCM cùng quý Phật tử.

 

Đón tiếp phái đoàn, về phía trường TCPH Bình Định có NT. Thích Nữ Hạnh Giải, Trưởng tiểu ban Giám luật PBNG, Thiền chủ Cư xá Ni; NS. Thích Nữ Minh Tâm, Trưởng tiểu ban danh bộ PBNG, Phó hiệu trưởng trường TCPH Bình Định, chư Ni Ban Chức sự và 98 học ni.
Sau khi NT. Thích Nữ Nhật Khương đại diện cho phái đoàn khởi xướng niêm hương bạch Phật cầu nguyện cho Phật pháp xương minh, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, muôn dân an lạc, dịch bệnh tiêu trừ chư Ni trong Ni xá luôn bình an; NT. Thích Nữ Như Xuân, đã cung tuyên Tâm Thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện,Trưởng PBNG TƯ gửi đến chư Ni hành giả an cư.
Thay mặt đoàn, NT. Thích Nữ Nhật Khương sách tấn các học Ni cần có chánh niệm khi sử dụng mạng xã hội, không xao lãng thời gian tu tập.
Sau cùng, NT. Thích Nữ Hạnh Giải thay mặt toàn thể Ni chúng vấn an sức khỏe và chân thành tri ân gửi đến chư Tôn đức Ni PBNG TƯ đã thương tưởng và dành thời gian quý báu đến Ni xá hỗ trợ vật chất và tinh thần.
Ngọc Hòa