PSO – Trưa ngày 21/06/2022, tiếp tục cuộc hành trình thăm viếng trường hạ tại 10 tỉnh miền Trung, đoàn PBNG TƯ do NT. Thích Nữ Nhật Khương làm Trưởng đoàn đã đặt chân đến chùa Tâm Ấn, TP Quy Nhơn.

Cung đón đoàn PBNG TƯ, có NT. Thích Nữ Hạnh Quang – Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng PBNG tỉnh Bình Định; NT. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)- Phó Ban Thường trực PBNG tỉnh Bình Định; NS. Thích Nữ Hồng Hạnh – Chánh Thư ký PBNG tỉnh Bình Định cùng chư Tôn đức Ni trong ban Chức sự và hành giả An cư tại Hạ trường chùa Tâm Ấn.

Sau lời thỉnh an chào đón của đại diện chư hành giả, Quý Ni trưởng, Ni sư tác lễ niêm hương bạch Phật.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nơi đại hùng bảo điện, NS. Thích Nữ Thuần Chơn – Ủy viên PBNG TƯ thay mặt phái đoàn tuyên đọc bức Tâm thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng Phân Ban Ni Giới TƯ gửi đến toàn thể chư hành giả Ni đang An cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022 trên mọi miền đất nước với lời sách tấn: “Chúng tôi nhận thấy, các vị hành giả Ni thời nay phúc báo lớn, quý vị còn trẻ đã có túc duyên xuất gia cầu đạo giải thoát nhưng có một số vị còn xao lãng trong đời sống chánh niệm. Các vị hãy luôn nhớ nghĩ tứ ân, đặc biệt là ân đàn na tín thí phát tâm hộ trì Tam Bảo nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Chúng ta muốn thể hiện sự tri ân báo ân thì hãy tự trang nghiêm giới thân huệ mạng, quyết tâm cầu đạo giải thoát.”

Sau khi lắng lòng nghe bức Tâm thư của Ni trưởng Trưởng PBNG TƯ, NT. Thích nữ Hạnh Quang – Thiền chủ hạ trường đã cung kính đón nhận bức Tâm thư từ Ni Trưởng Trưởng đoàn.

NS. Hồng Hạnh – Chánh Thư ký PBNG tỉnh Bình Định đại lao cho chư Tôn đức Ni PBNG tỉnh Bình Định đọc báo cáo hoạt động Phật sự của chư Ni, số lượng hành giả An cư của Hạ trường cũng như tóm tắt tình hình sinh hoạt, tu học của Đại chúng, nổi bật là các hoạt động giúp đỡ người dân trong mùa dịch như Phiên chợ 0 đồng, tặng quà cho người nghèo….

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương thay mặt đoàn vấn an sức khỏe chư Tôn túc trưởng lão Ni chứng minh PBNG tỉnh Bình Định, quý Ni trưởng, Ni sư Ban chức sự trường hạ cùng chư hành giả. Ni trưởng có đôi lời sách tấn chư hành giả an cư hãy tận dụng thời gian để tinh tấn tu học, trau dồi Giới Định Tuệ, trang nghiêm pháp thân cầu đạo giải thoát.

NS. Viên Liên – Uỷ viên PBNG TƯ đã chia sẻ kinh nghiệm tu học cùng chư hành giả, từ lúc sơ phát tâm xuất gia cầu đạo, phải nên nhàm chán buồn vui thế gian mà dõng mãnh tiến tu.

Trong chuyến viếng thăm trường hạ Tâm Ấn lần này, quý Phật tử tháp tùng phái đoàn đã tác bạch dâng lên tịnh tài, tịnh vật cúng dường chư hành giả Ni.

SC. Thích Nữ Nhuận Thành – Phó Thư ký PBNG tỉnh Bình Định đã thay mặt Ban Chức sự trường hạ dâng lên chư Tôn đức Ni PBNG TƯ lời cảm niệm ơn đức quý Ngài vì lòng thương tưởng Ni lưu hậu học, không quản đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu vượt chặng đường dài từ miền Nam ra đến miền Trung mùa nắng gió.

Sau đó, đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức Ban chức sự và chư hành giả Ni Trường hạ chùa Tâm Ấn.

Tin, ảnh: Tiểu ban TTTT PBNG TƯ