Phật tử cải táng mộ ông bà, hiến đất cho chùa – Đó là Phật tử Phan Dụ, pháp danh Đồng Giáo, 70 tuổi, trú tại khu vực 7, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Sau khi được đồng thuận của gia tộc Phật tử Đồng Giáo, chùa đã tiến hành cải táng phần mộ
Tất cả mộ phần của gia tộc họ Phan đều được quy tập vào trong khu Tháp mộ tại chùa Phú Thọ, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Ông Dụ – Phật tử thuần thành trong gia đình truyền thống đạo Phật, con cháu của dòng tộc họ Phan. Ông nội và cha của ông là những tiền nhân cúng đất xây chùa Phú Thọ (Quy Nhơn) vào hơn trăm năm trước. Và hiện nay, hơn 20 ngôi mộ của gia tộc nằm khắp trong khuôn viên chùa.

Để cảnh quan chùa Phú Thọ khang trang, rộng thoáng và trang nghiêm hơn Phật tử Đồng Giáo và họ hàng đã thống nhất di dời các phần mộ trong khuôn viên chùa. Gần 400 m2 khu vực tháp mộ đã được di dời vào khu tháp mộ của chùa. Mặt bằng ấy cúng dường cho chùa Phú Thọ tạo dựng các công trình phục vụ việc tu tập của Phật tử cũng như sinh hoạt của Tăng chúng.

Phật tử Đồng Giáo tại nơi vừa cải táng mộ ông bà để cúng đất cho chùa Phú Thọ

Phật tử Đồng Giáo chia sẻ: “Từ nhỏ đã được hướng dẫn về chùa lễ Phật, tụng kinh, hiểu rõ giáo lý, việc cúng đất Tôi đã phát tâm từ lâu nhưng chưa đủ nhân duyên. Năm nay, họ hàng họp bàn chuyện di dời, cải táng mộ để cúng đất thì tất cả bà con, dòng tộc đều hoan hỷ đồng thuận. Khi về chùa tác bạch cúng đất thì được Thầy trụ trì hoan hỷ, tán dương. Tôi tranh thủ làm xong ngày nào tốt ngày ấy, tuổi tác cũng lớn, chẳng biết vô thường tới lúc nào.”

Ông còn nói: sau này Tôi “trăm tuổi” sẽ hỏa táng và xin Thầy trụ trì về nương náu trong khu tháp mộ của chùa.

Phật tử về tu tập tại chùa Phú Thọ, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Đại đức Thích Thị Tấn, trụ trì chùa Phú Thọ bày tỏ, ngôi chùa là trung tâm tu học phát triển tâm linh, nuôi dưỡng đạo đức, là nơi cho mọi người hướng đến đời sống cao thượng, giải thoát. Vì vậy, công đức xây dựng, cúng dường đất đai hay tu sửa chùa tháp là rất lớn và ngày đêm luôn tăng trưởng.      

Quảng Tiến

The post Bình Định: Phật tử cải táng mộ ông bà, hiến đất cho chùa appeared first on Phật sự Online Miền Trung.