PSO- Kính mừng Phật Đản quang minh. Nguyện luôn tinh tấn sửa mình, siêng tu. Hòa cùng không khí hoan hỷ của mùa Phật Đản, buổi Sáng ngày 07/5/2020 (nhằm 15/4 Canh Tý) Đại đức Giác Phước- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên- thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2564 – DL.2020 cho thiện nam tín nữ Phật tử đang sinh hoạt tại Đạo tràng.

Tại buổi lễ, Đại đức Trụ trì đã thực hiện nghi thức niệm hương bạch Phật, dâng lên Ngũ phần hương thành kính cúng dường lên Đức Thế Tôn nhân ngày Khánh Đản của Ngài:

“Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này, xin Phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành”

Tiếp đến, để tưởng nhớ đến ân đức của Đức Phật: “Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường đã xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. (Kinh A-hàm), toàn thể Đạo tràng cùng trì tụng Kinh Khánh đản, Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Nhớ Ơn Phật và Toạ thiền…

Sau đó là nghi thức Tắm Phật, lần lượt mỗi Phật tử dùng ba gáo nước tinh khiết rưới lên kim thân sơ sanh của Đức Từ Phụ, với ý nghĩa: mỗi cá nhân hãy luôn tắm gội thâm tâm của mình bằng việc dứt việc ác, làm việc lành và giúp đỡ mọi người để hoàn thành việc tự lợi, lợi tha như tấm gương của Đức Phật đã trải qua 3 a tăng kỳ kiếp miệt mài thực hành không ngơi nghỉ…

Sau cùng, là lễ Trai duyên, cúng Ngọ… theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ, hồi hướng đến bá tánh chúng sanh kẻ mất người còn đều được an trú trong ánh từ quang của chư Phật mười phương.

Ngọc Duyên

The post Bình Định: Tịnh xá Ngọc Duyên kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2564 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.