PSO – Sáng ngày 3/5/2022 (nhằm ngày 5/5 năm Nhâm Dần), chư Tăng cùng Phật tử thuộc trung tâm Thuyền thông tỉnh Bình Dương đã tác pháp cúng dường trai Tăng đến trường hạ chùa Hội Khánh.

Đến tham dự và chứng minh có HT. Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng Tăng đoàn chùa Hội khánh và chư Tăng an cư kiết hạ tại hạ trường chùa Hội Khánh.

Dâng lời tác bạch ĐĐ. Thích Minh Hưng, trưởng ban thông tin truyền thông đã nói: an cư kiết hạ là hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm theo truyền thống phật giáo và cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với tăng ni tu học trao dồi giới – định – tuệ gìn giữ qui cũ tòng lâm, trang nghiêm giáo hội..nên hôm nay, chúng con cùng hàng Phật tử trước niêm hương cúng dường tam bảo sau thiết lễ trai tăng cúng dường trường hạ cầu mong dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc “

Tán thán công đức hôm nay mà chư Tăng của trung tâm Truyền thông tỉnh Bình Dương và Phật tử đã cúng dường hôm nay, HT. Thích Huệ Minh đã cảm niệm công hạnh mà ban truyền thông đã và đang làm cho giáo hội về thông tin truyền thông phật sự cũng như các công tác đưa phật giáo đến gần hơn với các phật tử một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, những Phật tử ở vùng xa của tỉnh có thể không được đến chùa hoặc các chương trình lễ hội của Ban trị sự tổ chức trong tỉnh thì phật tử có thể trang nghiêm ngồi xem qua kênh trực tiếp của ban truyền thông đó cũng là một việc cúng dường tam bảo mà ban truyền thông đã và đang làm rất tốt…”

Tùng lâm lấy thanh nhàn làm hưng thịnh

Tu hành lấy niệm phật làm ổn đáng.

Nguyễn Quí