Bình Dương: Chùm ảnh Lễ Hoa đăng tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng

0

Tối ngày 23/3/2019, tại Giới trường Ni – chùa Bồ Đề Đạo Tràng, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm diễn ra đêm hoa đăng với sự tham dự của Ban Giới sư Ni và gần 300 Giới tử cùng đông đảo quý Phật tử.

Lễ Hoa đăng là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, mỗi ngọn nến phát sáng là nơi trao gửi ước nguyện chí thành tha thiết của mỗi người con Phật, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và hồi hướng đến  pháp giới hữu tình. Một ngọn đèn trên tay vận hết tâm thành cúng dường chư Phật mười phương, cùng chư vị Hộ pháp, Thiện thần Già lam thánh chúng nơi chùa Bồ Đề Đạo Tràng, cầu nguyện Quốc thái Dân an, âm siêu dương thới, nguyện xin ánh sáng này gia hộ cho các Giới tử được đắc giới và tinh tấn tu tập, giữ gìn giới luật đã lãnh thọ, để hoằng dương chánh pháp, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư Tôn đức Ni đã đón nhận ánh nến nơi bàn Phật rồi truyền lại cho các Giới tử và Phật tử phía dưới, như trao truyền ánh sáng của niềm tin vào những điều tốt đẹp. Đây chính là ngọn đèn chính pháp từ Đức Thế Tôn, truyền trao tới các bậc tổ và từ ấy lan tỏa đi tất cả mọi nơi. Và từ ngọn nến đầu tiên được truyền ấy, ánh sáng cứ tiếp tục truyền đi, một vùng sáng đã dần dần lan tỏa.

Trong ánh nến ấm áp, nét mặt của những người đã đón nhận ngọn đăng càng thêm sáng bừng. Giây phút ấy, chư Tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng đã cầu nguyện, mong ước ánh sáng ấy sẽ xua tan đêm tối, xua tan màn vô minh si ám, thắp sáng ngọn đèn chính pháp của Đức Thích Ca là thắp lên ánh sáng của trí tuệ, từ bi, hiểu biết và yêu thương, cầu nguyện cho đất nước phồn thịnh, mưa hòa gió thuận, mong cho tất cả mọi nhà hoan ca lạc nghiệp.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: 

 

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

An Nhiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Chùm ảnh Lễ Hoa đăng tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.