PSO – Sáng ngày 20/11/2022 (nhằm ngày 27/10 năm Nhâm Dần), tại chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đã tổ chức lễ quy y Tam bảo cho gần 400 Phật tử.

Tại đại hùng bảo điện trang nghiêm, quý Phật tử đã thành tâm phát nguyện nương tựa ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Ni sư Thích nữ Hương Nhũ và chư Ni bổn tự đã hướng dẫn quý Phật tử sám hối, quy y và thọ trì ngũ giới.

Đặc biệt, pháp thoại của Ni sư khuyến tấn các hàng Phật tử trưởng dưỡng đạo tâm bằng các việc lành, tránh xa các việc ác. Sau khi quy y, quý Phật tử nên sống có giới hạnh, tinh tấn tu tập để chuyển hoá nghiệp chướng, thiết lập bình an nội tâm và có được cuộc sống hạnh phúc, an vui trong chánh pháp.

Tâm Giang