Sáng nay, 25/6 (nhằm ngày 27/5/Nhâm Dần) tại Giới trường chùa Hội Khánh – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương (số 29 đường Chùa Hội Khánh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện An do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm chứng minh Giới đàn.

Trong lễ khai mạc, Ban chức sự cũng đã tiến hành cung thỉnh Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đương vi Đệ nhất Chứng minh; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đàn Tỳ-kheo; Đàn đầu Hòa thượng Đàn Sa-di cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư làm Giáo thọ A-xà-lê; Tuyên Luật sư cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Về Đàn Tỳ-kheo-ni, cung thỉnh NT.Thích nữ Như Tín làm Hòa thượng Đàn đầu; NT.Thích nữ Pháp Như làm Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Diệu Thường đương vi Giáo thọ A-xà-lê. Đàn Thức-xoa-ma-na-ni, cung thỉnh NT.Thích nữ Như Định làm Hòa thượng Đàn đầu; Yết-ma A-xà-lê cung thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Diệu; Giáo thọ A-xà-lê cung thỉnh NS.Thích nữ Huệ Tuyến. Đàn Sa-di-ni, cung thỉnh NS.Thích nữ Từ Thảo đương vi Hòa thượng Đàn đầu; NS.Thích nữ Hạnh Nguyên đương vi Yết-ma A-xà-lê, NS.Thích nữ An Hoa làm Giáo thọ A-xà-lê.

Chứng minh tối cao Đại giới đàn, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Đàn đầu Hoà thượng đã có lời sách tấn đến 500 giới tử có mặt tại Giới đàn.

Hoà thượng, thay mặt TƯGH chúc Đại giới đàn Thiện An thành công tốt đẹp. Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch nhắc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng phải do thọ giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh thì mới phát huy được Phật tính, thành Phật. “Qua đó, mới thấy được giới luật rất quan trọng, là căn bản của quả vị Phật, là căn bản của các vị Bồ-tát, các vị Tổ sư”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Theo Hòa thượng, muốn thành tựu được một vị Tăng thanh tịnh nhất định phải đăng đàn thọ giới. Muốn có đại giới đàn phải có người khai mở. Từ thời Phật tại thế đến ngày nay, việc truyền giới và giữ giới vẫn được tiếp nối nên Phật giáo phát triển ở năm châu bốn bể.

Hòa thượng Chủ tịch nói về sự tiếp nối công tác tổ chức Đại giới đàn của GHPGVN – đây là một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Ban Tăng sự đảm trách, hai năm một lần.

“Thực hiện chương trình Phật sự năm 2022, Đại giới đàn Thiện An đã được sự cho phép tổ chức để truyền trao giới pháp, đúng quy định của Ban Tăng sự T.Ư và giới luật Phật chế – để giới tử tu học, làm lợi lạc cho tự thân và xã hội”, Hòa thượng nói. 

Ngài nhận định, Đại giới đàn Thiện An thành tựu như hôm nay là nhờ đảm bảo 3 yếu tố: đàn giới trang nghiêm, giới sư thanh tịnh và giới tử cần cầu thọ đại giới. Qua đó, Hòa thượng bày tỏ tin tưởng, công tác truyền trao giới pháp cho giới tử của Đại giới đàn Thiện An sẽ thành tựu như ý.

“Các giới sư trong Hội đồng Thập sư nhị bộ vì lòng từ mẫn hoan hỷ hứa khả truyền trao giới pháp cho giới tử hiện diện. Giới tử với lòng khát ngưỡng giới pháp như nắng hạn đợi mưa rào nên chắc chắn khi các vị giới sư truyền trao giới pháp, các vị sẽ tiếp nhận trong tâm hồn để thành tựu được giới thể, từ đó lãnh thọ giới tướng. Giữ gìn giới tướng trang nghiêm chính là hàng rào để được trang nghiêm thanh tịnh đến ngày mãn phần và cuối cùng thành tựu đạo quả trong những kiếp tương lai. Vì thế, đại giới đàn là chọn người làm Phật trong tương lai”, Hòa thượng sách tấn các giới tử.

Theo Hòa thượng, khi giới tử đắc giới sẽ trở thành những người phạm hạnh, có đạo đức, xứng đáng là thành viên của GHPGVN, góp phần trang nghiêm, phát triển Phật giáo tỉnh.

Ngài chia sẻ, giới tử rất diễm phúc khi có được thân người, đầy đủ sáu căn để lãnh thọ giới pháp tại đại giới đàn Thiện An. Dịp này, Hòa thượng nhắc lại công đức to lớn của HT.Thiện An, vị tôn đức được Ban Tổ chức chọn làm tôn hiệu đại giới đàn, cả mặt dân tộc lẫn đạo pháp.

Hòa thượng Chủ tịch nói về ý nghĩa đại giới đàn Thiện An, là khéo an trú. “Khéo an trú ở đâu? Về mặt thiện, khéo an trú tối thắng vô thượng Niết-bàn và vô thượng Bồ-đề”.

Theo Hòa thượng, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có vô thủy Niết-bàn và vô thủy Bồ-đề, y cứ vào đó để tu tập thì sẽ chứng đại quả Niết-bàn, đại quả Bồ-đề (thành Phật), đây là sự khéo an trú về mặt Pháp.

“Về mặt Luật, quý vị phải khéo an trú nơi chánh Giới để thành tựu Thánh Giới, khéo an trú nơi chánh Định để thành tựu Thánh Định, khéo an trú nơi chánh Huệ để thành tựu Thánh Huệ, khéo an trú vào sự giải thoát để thành tựu Thánh Giải thoát”.

Hòa thượng khẳng định, các giới tử đăng đàn thọ giới lần này là khéo an trú, y cứ và chan hòa trong Pháp và Luật của Đức Như Lai. Pháp đó tức là Tứ niệm xứ, Niết-bàn và Bồ-đề. Luật đó là Ba-la-đề-mộc-xoa, Ba môn Vô lậu học (Giới – Định – Huệ). Hòa thượng tán thán các vị giới tử đã khéo an trú, nhất định sẽ thành tựu Phật quả, làm tròn bổn phận của người xuất gia với Tam bảo.

Cuối cùng, Hòa thượng Chủ tịch nhắn nhủ giới tử cố gắng giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, như giữ đôi mắt sáng, làm hàng rào ngăn chặn điều ác trên thân, khẩu, ý. Ngài kính chúc Đại giới đàn thành công, giới tử đắc giới.

Một số hình ảnh Đại Giới đàn:

Đình Long Ảnh: Đăng Huy