PSO – Chiều ngày 11/12/2019 (nhằm ngày 16/11 năm Kỷ Hợi), đã trang nghiêm diễn ra lễ mãn khóa niệm Phật “Bá Nhật trì danh, cầu sanh Tịnh độ” lần thứ 54 tại Nhất Nguyên Bửu tự, xã Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong buổi lễ khai khoá có sự hiện diện chứng minh của: Đức Thầy Tông trưởng Liên tông Tịnh độ Non Bồng; HT. Thích Tâm Ngộ – Trưởng ban Nghi lễ Môn phong; HT.Thích Từ Thiện – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài – Trưởng BTS Phật giáo Quận 8, TP.HCM; TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Hoằng pháp kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni viện chủ, trụ trì hơn 100 ngôi tự viện đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Thiện Hỷ – trụ trì Nhất Nguyên Bửu tự đã tác pháp thỉnh sư, cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Tổ đường, thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Tổ, hoàn mãn công đức khoá lễ trong suốt 100 ngày được thành tựu viên mãn và chúc nguyện tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc.

Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả Bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì Tín là công hạnh đầu tiên và trọng yếu. Pháp môn niệm Phật quả thật dễ tu và dễ hành trì, gồm nhiếp cả Thiền, Giáo, Luật, Mật. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng, vô biên ý nghĩa mầu nhiệm. Niệm Phật chuyên cần sẽ thanh tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đưa hành giả đến cảnh giới thanh tịnh và vắng lặng, đó là Luật.

Danh hiệu: Nam mô A Di Ðà Phật có công năng như một sự tỉnh thức, nếu hành giả nhất tâm, chánh niệm, nhu nhuyến, thuần tịnh, tín tâm kiên cố để hành trì thì đó là pháp đưa chúng ta vượt qua biển khổ sanh tử, mà đến bờ bên kia, lại còn giải trừ oán kết tiêu diệt nghiệp chướng, hoàn mãn sở nguyện, hàng phục ma ngoại, đó là Mật. Nét đặc trưng riêng của Liên tông Tịnh độ Non Bồng là “Thực tu thực chứng” theo lời dạy của Đức Tôn sư HT. Thích Thiện Phước – Nhựt Ý: “Các ông tu học, tu thì phải tu cho thực, học thì phải học cho chuyên mới hiểu được lời Phật dạy, không nên ngã mạn cống cao mà tổn hại công đức! Nhưng học thì phải tu cho rốt ráo vì có tu mới độ được người tu…”.

Hiện tại Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác là lãnh đạo tông phong, tiếp nối sứ mệnh cao cả này, kế thừa và phát huy pháp môn niệm Phật tại Nhứt Nguyên Bửu tự, hằng năm đều tổ chức thành công khóa tu “Bá nhật trì danh” (niệm Phật liên tục trong 100 ngày từ mùng 8/8 đến 16/11 âm lịch).

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: 

Sakya Thiện Huy

 

The post Bình Dương: Lễ mãn khóa niệm Phật “Bá Nhật trì danh, cầu sanh Tịnh độ” lần thứ 54 tại Nhất Nguyên Bửu tự appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.