PSO – Sáng ngày 25/6/2022, tại chùa Hội Khánh (tỉnh Bình Dương) phái đoàn Ban HDPT TP.HCM gồm các chùa Thiền Tôn (Q.5, TP.HCM) do HT. Chơn Không, Trưởng ban HDPT TP.HCM, Viện chủ; TT. Thích Thiện Chơn – Trụ trì chùa Phật Đà (Q.3 TP.HCM), chùa Nhật Tâm (Q.12, TP.HCM) đã hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đến cúng dường trường hạ chùa Hội Khánh (trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương) và cúng dường Đại Giới đàn Thiện An 2022 tại tỉnh Bình Dương.

Các vật phẩm cúng dường bao gồm tịnh tài và 430 phần Kinh Luật cho giới tử Đại Giới đàn Thiện An (Bình Dương); 120 phần sách Luật cho Tăng Ni trường Trung cấp Phật học; tịnh tài và phẩm vật cúng dường trường hạ chùa Hội Khánh.

Đến chứng minh buổi lễ có TT. Thích Thiện Thuận, đại diện chùa Hội Khánh cùng toàn thể Tăng đoàn chùa Hội Khánh tập trung về hội trường tham dự Giới đàn Thiện An.

Tán thán công đức mà đoàn cúng dường hôm nay đến trường hạ chùa Hội Khánh (Trường trung cấp Phật học) và Đại Giới đàn Thiện An đó là công đức vô cùng quý báo lên chư Tăng an tâm tu học trong ba tháng an cư.

Được biết, sau khi cúng dường tại trường hạ chùa Hội Khánh, đoàn tiếp tục sang tỉnh Đồng Nai cúng dường trường hạ chùa Phật Hiện (trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai), tịnh tài và tịnh vật – 80 phần sách cho Tăng sinh; trường trung cấp chùa Huệ Giác, tịnh tài và tịnh vật – 115 phần sách Luật cho Ni sinh trường trung cấp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Quí