PSO – Chiều ngày 15/11/2022, phái đoàn chư Tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh GHPGVN tỉnh Bình Dương đã đến Tịnh xá Ngọc Tân (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đảnh lễ, kính viếng Giác linh Ni trưởng Thích nữ Nhã Liên – Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Nguyên Phó Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tân.

Phái đoàn do Ni trưởng Thích nữ Như Tín – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; NT. Thích nữ Diệu Thường, NT.Thích nữ Như Định, NT. Thích nữ Tịnh Diệu, NS. Thích nữ Diệu Đoan – đồng Phó trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Ni là thành viên PBNG Phật giáo tỉnh đồng quang lâm đến Tịnh xá Ngọc Tân.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư Tôn đức Ni đã niêm hương và đảnh lễ Giác linh, nhiễu kim quan để tiễn biệt bậc đại thạch trụ của chư Ni tỉnh Bình Dương cũng như của Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Phân ưu với chư Tôn đức Tịnh xá Ngọc Tân và toàn thể môn phong pháp tử của hệ phái và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng tân viên tịch cao đăng Phật quốc.  Sau đó, chư Tôn đức Ni đã ghi vào sổ tang lưu niệm, dành sự tôn kính đối với Ni trưởng tân viên tịch.

Ni trưởng Thích nữ Nhã Liên (thế danh Lê Thị Thuý Nga), sinh năm 1935 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ni trưởng là Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Nguyên Phó Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tân, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13g40 ngày 13 tháng 11 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần); Trụ thế 88 năm, Hạ lạp 60 năm.

Lễ nhập Kim quan vào lúc: 08g00’ ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10 năm Nhâm Dần)

Kim quan nhục thân cố Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Tân, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ 00’ ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10  năm Nhâm Dần)

Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ 00’ ngày 17/11/2022 (nhằm ngày 24/10 năm Nhâm Dần), sau đó cung tống Kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng Nghĩa trang Phước Lạc Viên, TP. Dĩ An, Bình Dương.

Ban TT-TT Phật giáo Bình Dương