TIỂU SỬ 

Ni trưởng  THÍCH NỮ NHƯ HUY hiệu VIÊN HUY

VIỆN CHỦ CHÙA THIÊN HÒA (1928-2019)

1/ Thân thế

Ni trưởng Thích nữ Như Huy hiệu Viên Huy, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, thế danh Võ Thị Nghiêm, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1928 tại Tân Dương- Sa Đéc, sinh trưởng trong gia đình kính tin Tam bảo thân phụ là cụ Ông Võ Văn Giai, thân mẫu là cụ Bà Mai Thị Mẫn, có 03 anh chị em.

Thuở thiếu thời năm lên 10 (1938), Ni trưởng được gia đình hướng dẫn vào chùa thọ tam quy ngũ giới.

Năm 17 tuổi  (1945) được cầu pháp thế độ, xuất gia với Sư Bà Thượng như Hạ Ngọc, chùa Phước Huệ, Sa Đéc.

Năm 1946, thọ Sadi ni giới

Năm 1948, thọ Thức xoa Ma na ni giới

Năm 1951, thọ Tỳ kheo ni giới

Năm 1964, được tấn phong giáo phẩm Ni sư

Năm 1991, được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng

Sau khi GHPGVN Sông Bé- Bình Dương thành lập 1983,  bắt đầu từ nhiệm kỳ II (1987) Ni trưởng tham gia sinh hoạt Phật sự với Phật giáo tỉnh xuyên suốt 8 nhiệm kỳ (1987-2019).

       Tham gia phụng sự đạo pháp và xã hội

           a/ Xã hội

Là một người luôn có tâm đức về sự nghiệp giáo dục

      Năm 1972, mở lớp Ký Nhi Viện nuôi dạy trẻ

Năm 1990, mở lớp học tình thương Trí Tấn tại chùa Thiên Hòa

         b/ Đạo pháp

  • Tham gia công tác Giáo hội

Năm 1966, được bổ nhiệm làm giảng viên Sơ cấp Phật học chùa Từ Nghiêm (quận 10, Tp. Hồ Chí Minh)

Năm 1968, được sự tín nhiệm của Phật giáo Sông Bé, được đề cử trụ trì chùa Thiên Hòa

Từ năm 1987- 2017, được suy cử Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé- Bình Dương

    Năm 2007-2019 là thành viên Phân ban Ni giới Trung ương

   Năm 2009- 2017, Ni trưởng được suy cử Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Năm 2017 đến nay (2019) chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương

  • Phật sự tại Bổn tự

Là một vị Trưởng thượng của Ni lưu tỉnh Bình Dương, ngoài Phật sự Phật giáo tỉnh, Ni trưởng luôn quan tâm đến sự tu học của ni chúng và Phật tử.

Năm 2003, trùng tu ngôi Đại hùng Bửu điện chùa Thiên Hòa

Năm 2011, cùng chung Phật sự tỉnh nhà Ni trưởng xin phép chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh mở trường hạ tại Thiên Hòa để ni chúng được an tâm tu học.

Năm 2012, khi biết sức khỏe mình ngày một yếu, với tâm nguyện cuối đời của Ni Trưởng  ủy quyền lại sự trong coi ngôi Tam bảo cho SC. Thích nữ Huệ Phúc kế thế trụ trì.

Với hạnh nguyện độ sanh, Ni trưởng tham gia hoạt động Phật sự với nhiều công tác từ thiện, được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của Ủy ban, của MTTQVN tỉnh và nhiều bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Mọi công tác Phật sự trong bối cảnh thuận duyên thì tháng 9/2018, Ni trưởng  lâm trọng bệnh, mặc dù các y bác sĩ đã tận tâm điều trị.

Nhưng than ôi! Bầu linh dược thế trần, không cứu được người tận số! món linh đơn cõi ta bà, không chữa được bệnh nan y!

Nay đã đến lúc:

“Mây trắng phủ mờ trăng bát nhã!

Hoa tiễn đưa, phủ cả lối về”!

 

“Huyễn thân trả lại cuộc đời,

Cội tùng ngã bóng dạo chơi non thiền.

Chín hai tuổi hạc cao niên,

Sáu tám hạ lạp tròn viên đạo đời.”

 Ni trưởng đã góp mặt trên vũ hoàn này 92 năm, 68 hạ lạp, sống đời giản dị, hạnh nguyện viên mãn, phước huệ viên thành! Người đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 00 sáng  ngày 31/3/2019 (nhằm ngày 26/02/ Kỷ Hợi).

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế,  Húy thượng Như hạ Huy, hiệu Viên Huy, Võ Thị Ni trưởng Chi Giác Linh.

The post Tiểu sử của cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy, hiệu Viên Huy – Viện chủ chùa Thiên Hòa appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.