PSO – Căn cứ luật Tỳ Ni đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni hằng năm phải an cư ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu hoặc, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Trên tinh thần đó, chiều ngày 7/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận năm Canh Tý), tại chùa Tây Thiên (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã trang nghiêm cử hành lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL.2564- DL.2020 cho 02 hạ trường Ni giới trong tỉnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo tỉnh; TT. Thích Quảng Bình, Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Dĩ An; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tại địa phương và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Về phía chư Tôn đức Ni có:  NT. Thích nữ Như Tín – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh  Bình Dương; NT.Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tài chánh GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ni và gần 140 hành giả an cư tại 02 đạo tràng chùa Tây Thiên (chư Ni) và chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Ni sinh Trường TCPH).

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương đã nêu lên tầm quan trọng của An cư Kiết hạ của người xuất gia. Ba tháng An cư Kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Ni sư Thích nữ Pháp Hạnh – Ủy viên Thường trực, đặc trách Giáo dục Phân ban Ni giới tỉnh đã trình bày kế hoạch thời khóa tu học trong 90 ngày tại hạ trường của chư Ni. Thời gian an cư bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý đến 12 tháng 7 năm Canh Tý (từ ngày 7/6/2020 đến 30/8/2020). Trong suốt thời gian an cư cấm túc, Ban chức sự trường hạ đã cung thỉnh chư Tôn đức Ni sẽ quang lâm thuyết giảng Kinh, Luật, Luận nhằm tăng trưởng Bồ đề tâm, ý chí tu học, hành trì Tam vô lậu hoặc, làm hành trang trong đời sống hàng ngày của mỗi hành giả.

Ni sư Thích nữ Pháp Hạnh – Ủy viên Thường trực, đặc trách Giáo dục Phân ban Ni giới tỉnh đã trình bày kế hoạch thời khóa tu học

Nối tiếp chương trình, đại diện chư hành giả tại 02 hạ trường tác bạch cung an chức sự  trình lên chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni liễu tri. Theo đó, đại diện cho chư Ni của 02 hạ trường dâng lời phát nguyện trong ba tháng an cư, sẽ luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trao dồi Giới – Định –Tuệ.

SC. Thích nữ Chơn Ngữ – Đại diện chư hành giả tại hạ trường chùa Tây Thiên tác bạch cung an chức sự
SC. Thích nữ Thảo Lạc – Đại diện chư hành giả tại hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng tác bạch cung an chức sự

SC. Thích nữ Quảng Thanh – đại diện cho chư Ni của 02 hạ trường dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương đã nhắc nhở chư Ni 02 hạ trường luôn giữ gìn thiền gia quy củ, tinh tấn hành trì thời khóa trong ngày, nuôi dưỡng tín tâm, tô điểm thêm cho đời sống tinh thần, giúp cho các tín đồ Phật tử hướng thượng và quy kính Tam bảo.

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương huấn từ, khuyến tấn chư hành giả Ni

Ban đạo từ trong buổi lễ, HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đã chia sẻ cho đại chúng hiểu về tầm quan trọng của việc An cư Kiết hạ đối với người đệ tử xuất gia, đồng thời nhắc nhở chư hành giả Ni luôn thực hiện đúng nội quy mà Ban chức sự hạ trường đã quy định. Hòa thượng hy vọng tất cả hành giả Ni an cư tập trung nơi đây sẽ tinh tấn tu học, nhằm trưởng dưỡng giới thân huệ mạng của tự thân, góp phần nuôi dưỡng Tăng thân vững mạnh. Bên cạnh đó, Ngài cũng gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại, các ban, nghành đoàn thể đã luôn tạo điều kiện cho chư Ni An cư Kiết hạ, đồng tri ân đến quý thiện nam tín nữ Phật tử đã phát tâm cúng dường  trợ duyên cho chư hành giả trong ba tháng an cư.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh ban đạo từ

Buổi lễ khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Ban tổ chức, với niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể hành giả an cư.

Ni sư Thích nữ Diệu Thường – Ủy viên BTS, Phó ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh, Phó ban Trị sự Phật giáo thị xã Tân Uyên cảm tạ

Và sau đó, tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An), chư Tôn đức Ban chức sự hạ trường dành cho Ni sinh trường TCPH cũng trang nghiêm dâng hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú an cư cho gần 70 Ni sinh và chư Ni Bổn tự, trong tinh thần Tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

  • Tại trường hạ chùa Tây Thiên: 

Niệm Phật cầu gia hộ

SC. Thích nữ An Hương – điều phối chương trình buổi lễ

 

Quang cảnh buổi lễ
Các em Phật tử dâng hoa cúng dường lên chư Tôn đức

  • Tại trường hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng: 

 

Tự Tại – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Trang nghiêm cử hành lễ khai hạ cho chư Ni appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.